Tidsplanen for Femern Bælt byggeriet

Aftalen om byggeriet af den faste forbindelse blev indgået mellem Danmark og Tyskland i 2008. I 2021 forventes forbindelsen at stå færdig. I oktober 2012 blev prækvalifikationsprocessen sat i gang, i 2013 starter udbudsprocessen, og ved årsskiftet 2014/15 er der ifølge planen skrevet kontrakt om de fire hovedkontrakter, og Folketinget kan vedtage en anlægslov.

Herunder kan du se en video med adm. direktør Claus Baunkjær, der forklarer om de forskellige milepæle i tidsplanen for det store projekt. Optagelsen er lavet i forbindelse med pressemøde hos Femern A/S om den forestående prækvalifationsrunde 2. oktober 2012: