Se de bedste forslag fra Fehmarnbelt Days tænketanken

Omkring 300 var i arbejde på “Idea Factory” under Fehmarnbelt Days i Lübeck. Foto: Miklas Szabo

Hundedvis af ideer, der kan skabe udvikling i Femern Bælt Regionen blev resultatet, da 300 repræsentanter fra erhverv, politik, undervisning og forskning satte sig sammen i en gigantisk tænketank under Fehmarnbelt Days i Lübeck.

Femern Bælt varemærke
Her er blot et lille udpluk af ideerne, der blev skabt på ”Idea Factory”:

• en Femern Bælt tv-station
• videnskabs-OL for studerende
• et mobilt universitet
• et center for innovation og kreativitet
• oktober-fester Fra Hamborg til Malmø
• et Femern Bælt varemærke “Made in the Fehmarnbelt Region”
Se de ideer, den til lejligheden udpegede jury fandt bedst, på Femarn A/S hjemmeside – klik her

De otte spørgsmål
Arrangørerne havde på forhånd formuleret otte spørgsmål, som deltagerne i ”Idea Factory” skulle tage stilling til.
De er her:
1. Hvordan får vi borgerne til at omfavne begrebet “Femern Bælt-regionen” og tage “den anden side” til sig som deres egen?
2. Hvordan skaber vi et godt læringsmiljø og ekspertise inden for uddannelse i hele regionen? Hvordan udvikler vi den interkulturelle dialog og sprogfærdigheder? Hvad skal det første skridt være?
3. Hvilket projekt vil være bedst egnet til at fremme en stærk region på forsknings- og teknologiområdet, sikre det tværnationale samarbejde, inddrage universiteter og virksomheder og tiltrække talenter?
4. Vi har store aktiver i innovative industrier, herunder inden for vedvarende energi og bæredygtig teknologi, men hvordan samarbejder vi på områder som turisme, kultur, medier, uddannelse og teknologi, således at vi bliver et egentligt kraftcenter?
5. Hvilke tre nye grænseoverskridende projekter inden for sport og kultur er efter din mening de bedste, og hvordan kan de gennemføres og finansieres?
6. Hvordan sikrer vi, at den faste forbindelse bliver en god forretning? Nævn et konkret eksempel.
7. Nævn de tre vigtigste grænseoverskridende politiske tiltag, som bør gennemføres med det samme for at sikre udviklingen i regionen. Hvordan udmønter vi drøftelserne om en vækstregion i en konkret strategi og handlingsplan i alle tre lande?
8. Fri diskussion. Forelæg din bedste idé og redegør for, hvordan den kan gennemføres.

 

 

Kulturelle integrationsideer fra ”Den røde sofa”

I omkring en time udvekslede politikere og erhvervsfolk torsdag aften visioner og ideer til muligheder og ønskværdige kultursamarbejder og –netværk i Femern Bælt regionen i forbindelse med Fehmarnbelt Days i Lübeck.

Debatten blev styret af navnkundige Björn Engholm, tidligere ministerpræsident i Schleswig-Holsten.
”At kende naboens sprog skaber regional identitet,” sagde den slesvig-holstenske kultur-, justits- og europaminister Anke Spoorendonk (SSW). ”Det ville være ønskværdigt, hvis flere elever i de nordtyske skoler havde mulighed for at lære dansk. Og omvendt burde også flere danske elever lære tysk.”
En række kulturfestival´er i hele Femern Bælt regionen blev foreslået af Michael Zenner, den tyske ambassadør i Danmark, som mente, at dette ville bidrage til integrationen.
Magnus Ehrenberg, svensk forretningsmand i Lübeck: ”Hvorfor skaber vi ikke et Fehmarnbeltorkester med strygere, blæsere, pianister m.v. fra Danmark, Tyskland og Sverige. Det ville være et synligt, praktisk eksempel på samarbejde,” sagde han.
Også Per Poulsen-Hansen, det danske ambassadør i Berlin understrege den kulturelle betydning af den faste Femern Bælt-forbindelse:
”Vi vil opleve flere lokale og internationale kulturprojekter. For Femern Bælt regionen er en gammel historisk region, som det gælder om at genopdage og genoplive,” sagde han

Integrationsprisvinder fundet

På Fehmarnbelt Days blev den nye Integrationspris indstiftet af Fehmarnbelt Business Council (FBBC) i går uddelt.

Prisen gik til elektronikvirksomheden Habotec GmbH, der siden foråret har indgået et samarbejde med den danske erhvervsskole, CELF, Nykøbing Falster om udveksling og uddannelse af danske og tyske elektrikerlærlinge.
”Der gik kun et halvt år fra første kontakt til min ide blev realiseret,” sagde direktøren for Habotec, Peter Bode, da prisen torsdag aften blev uddelt.
Peter Bode tog direkte kontakt til Svend Erik Jessen, CELF og fik ham gjort interesseret i ideen. Sammen tilrettelagde de en uddannelsesplan.
I maj i år besøgte de første fem tyske elektrikerlærlinge danske virksomheder og CELF. I november skal fem danske el-lærlinge tilbringe tre uger i Lübeck-virksomheden for at lære om den tyske uddannelse, såvel i teori som praksis.
Habotec og CELF vil næste år sætte lærlingene sammen, så de kan lære af hinanden og gøres parate til at arbejde på det kommende tunnel-projekt.
”Og vi kan gøre endnu mere. Aktuelt har vi i elektronikbranchen i Lübeck eksempelvis brug for 30 lærlinge, også gerne danske,” siger Peter Bode.

Gigantisk tænketank barsler med hundredvis af ideer

Hundredvis af ideer blev født da en gigantisk tænketank torsdag gik i arbejde i projekt ”Idea Factory” på Fehmarnbelt Days i Lübeck.

Omkring 300 deltagere fra erhvervsliv, politik, uddannelse og forskning var i arbejde som ideskabere og udformede projekter, der kan være med til at skabe integration og vækst i Femern Bælt regionen.
Et udvalg af de mange ideer vil blive offentliggjort i kommende uge og bliver bl.a. synlige på Fehmarnbelt Days hjemmeside, www.fehmarnbeltdays.com
Dommerkomiteen, der dagen igennem blev præsenteret for ideer og havde mulighed for at stille spørgsmål til dem inden deres endelige udformning, løftede i går – i forbindelse med kåringen af vinderne blandt de deltagende 19 teams – – lidt af sløret for nogle af de foreslåede projekter:
• Undervisning i skolerne for eksempelvis 12-14-årige på begge sider af Femern Bælt i viden om hinanden, tyske elever lærer om danske forhold og omvendt
• Et mobilt universitet, der flytter rundt til forskellige byer og virksomheder i Femern Bælt regionen
• Udvikling af en blå region med fokus på genbrug, vedvarende energi, miljø m.v.
• Gentagelse af ”Idea Factory” med deltagelse af endnu flere grupper med repræsentanter fra erhvervsliv, fagbevægelse m.v.
”Jeg er meget tilfreds med forløbet af Idea Factory og glæder mig til at studere de mange ideer. Jeg håber, der i det mindste er blot én, vi aldrig har hørt om før,” siger direktør for regional udvikling Ajs Dam, Femern A/S.

Minister: Stigende tysk interesse for Femern Bælt-forbindelsen

”Jeg oplever et markant skifte i den tyske holdning. Det kommer til udtryk som en stigende interesse for Femern Bælt-forbindelsen. Hvor man tidligere talte om svagheder og rejste kritik, er der nu i stedet fokus på mulighederne i den dansk-tyske forbindelse,” siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, Socialdemokraterne til Fehmarnbelt Weekly.

Carsten Hansen deltager i Fehmarnbelt Days og har brugt anledningen til at føre drøftelser med bl.a. tyske politikere.
”På alle niveauer og uanset politisk farve er man optaget af tunnel-projektet,” siger han.

Ministerier arbejder
Carsten Hansen understreger, at også den danske regering vægter Femern Bælt-projektet meget højt.
Han har derfor bl.a. etableret en Femern Bælt-gruppe bestående af fem ministerier, som skal identificere og igangsætte initiativer, som skal give størst muligt udbytte af den faste forbindelse, både under og efter byggeperioden.
”Arbejdsgruppen skal bl.a. finde svar på spørgsmålet: Hvad kan vi sammen gøre for at få det største potentiale ud af den faste forbindelse,” siger Carsten Hansen.

Lokal beskæftigelse
Den danske regering vil i samarbejde med den tyske arbejde for at skabe så mange lokale arbejdspladser som muligt på tunnel-byggeriet.
”Byggeriet af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland skal helst give så mange danske og tyske arbejdspladser som overhovedet muligt. Det er et mål, som den danske regering vil arbejde for at indfri sammen med de tyske kolleger. Derudover skal byggeriet også gerne give et positivt afkast til de mange andre typer af virksomheder på Lolland, Falster, Sydsjælland og i det nordtyske område. Fehmarnbelt Days er starten på et samarbejde, som jeg har store forventninger til,” siger Carsten Hansen.

Uddannelse
”Det er vigtigt, at byggeriet sker på danske løn- og arbejdsvilkår, og at projektet får en gavnlig virkning på ledigheden. Men det er også vigtigt at understrege, at det kan være nødvendigt med uddannelse og opbygning af kompetencer. Her ligger en enorm udfordring for såvel fagbevægelsen som for arbejdsgiverne,” siger Carsten Hansen.

Europæisk dimension
Carsten Hansen peger også på den europæiske dimension i Femern Bælt-projektet.
Forbindelsen vil ikke alene forbinde den østlige del af Danmark med Nordtyskland, men vil også bringe befolkningerne i Nord- og Centraleuropa tættere sammen, og dette understeges af det økonomiske bidrag fra det europæiske TEN-T program.
”Den danske regering er meget tilfreds med dette, såvel af økonomiske som symbolske grunde. Nu har både Bruxelles, Berlin og København bundet sig tæt til ønsket om at realisere drømmen om en fast forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa,” siger Carsten Hansen.

Uddannelse skaber vækst

Uddannelse af medarbejdere synes at være ét af virkemidlerne til at skabe vækst i regioner, hvor der foretages store infrastruktur investeringer.
Den lære har projektdirektør Ole Kveiborg, det rådgivende danske entreprenørfirma COWI A/S gjort af studiet af store bro- og tunnelbyggerier i verden og deres betydning for væksten i de tilsluttende regioner.
Ole Kveiborg var én af talerne på Fehmarnbelt Days i Lübeck, hvor Femern Bælt Komité havde sat fokus på internationale erfaringer overført til Femern Bælt regionen.
Det er vanskelig at uddrage en entydig lære fra andre store trafikinvesteringer i verden, fordi lokale forhold og andre betingelser kan spille ind, men Ole Kveiborg pegede på en række tiltag, som synes at virke, og som kan få betydning både for enkeltvirksomheder, erhvervslivet generelt og for hele regionen.

Branding og uddannelse

Ole Kveiborg

Ole Kveiborg, COWI ser farer, men også muligheder i store infrastruktur investeringer.

Ole Kveiborg peger bl.a. på disse områder som afgørende for at få lokal effekt af eksempelvis tunnel-byggeriet mellem Danmark og Tyskland:
• Markedsføring og branding af region, ikke mindst når det gælder tiltrækning af nye virksomheder
• En reduktion af administrative og sproglige barrierer
• Uddannelse af medarbejdere i virksomhederne.

Turismen
”Ikke mindst i byggeperioden er det meget vigtigt, at den lokale arbejdskraft har de nødvendige kompetencer til, at de kan udføre jobs, også jobs der kræver højere kvalifikationer, siger Ole Kveiborg.
Han peger også på turisme som et område, hvor der både lokalt og regionalt er grundlag for at skabe beskæftigelse på basis af de nye forbedrede trafikale forhold.

Lokalområdernes muligheder
Store byområder, der er forberedt til udvikling og som i forvejen kan tiltrække investeringer, vil ofte få det største udbytte af store trafikinvesteringer, viser de internationale erfaringer.
”Men der findes også eksempler på, at lokalområder kan få gavn af trafikinvesteringerne, fordi de får kortere afstand til metropoler,” siger Ole Kveiborg.
Det gælder omkring Femern Bælt forbindelsen eksempelvis Lolland-Falster og Sydsjælland, der får kortere afstand til København, og Ostholstein, der kommer tættere på Hamborg.