Tag medansvar for de mange ideer

Ideerne kom i mere end en forstand på bordet under workshoppen

Ideerne kom i mere end en forstand på bordet under workshoppen, for papirsdugene blev taget i brug for at beskrive de mange forslag.

I mere end én forstand kom der massevis af ideer på bordet, da en lille snes selvstændige kvinder fra Danmark og Tyskland mødtes under BeltTrades matchmaking træf på IHK Lübeck på førstedagen af Fehmarnbelt Days.
Alle ideerne blev nemlig skrevet ned på papirsdugene på bordene og samlet ind bagefter. Ideerne udsprang af spørgsmål som ”Hvad kan vi gøre for at imødekomme de udfordringer, der er, for at kvinder kan netværke på tværs af Østersøen?” og ”Hvordan kan man skabe grænseoverskridende synergi ved at benytte den kulturelle diversitet?”

Metaforer kan bruges
Kvinderne blev stillet over for disse spørgsmål efter et oplæg af Christina Blake, Communications Across Cultures, som fortalte ganske tankevækkende om forskellene på det danske, det tyske og det svenske samfund. Ved at cirkulere mellem bordene blev det muligt for kvinderne både at hilse personligt på hinanden alle sammen, og at bygge videre på de ideer som nogle andre havde lanceret. Blandt ideerne, som vakte opmærksomhed var særligt én, om at bruge metaforer til at beskrive forskelligheden, og derigennem komme nærmere en forståelse af forskellighederne i de tre lande.

Tag ansvar for ideerne
Et andet oplæg blev leveret af to fra det danske netværk for selvstændige, Mikronet, som fortrinsvis samler selvstændige fra Lolland-Falster og Sydsjælland og som derfor har et stærkt ønske om at knytte kontakter til ligesindede selvstændige på den anden side af Femern Bælt. De to fra Mikronet, Bente Mogensen og Marianne Christensen, delte af deres erfaringer med at drive frivillige netværk baseret på at turde udveksle viden, også med eventuelle konkurrenter. Noget, der vakte en vis opmærksomhed.

”Det var rigtig dejligt at møde iderigdom, og sætningen ”Vi kunne også gøre sådan her eller sådan her”, hørte jeg mange gange under denne workshop, men vi har selv ansvaret for at sætte handling bag ordene,” fremhævede Bente Mogensen.
”Hvis et netværk på tværs af Femern Bælt skal fungere, er det tvingende nødvendigt, at deltagerne på begge sider af bæltet forstår at tage ansvar for egne ideer og deres virkeliggørelse. Det nytter ikke at komme med en masse gode, sjove, spændende ideer til tværnationalt samarbejde, og så blot tro på, at andre virkeliggør dem.  Netværk virker kun, hvis man tager medansvar.”

–    Hvordan tager Mikronet så ansvar?
”Vi mener , at det fysiske møde er overordentlig vigtigt. Det ser vi også her på workshoppen, hvor det at møde hinanden, gør det meget nemmere frem over at tage kontakt. Vi tager allerede den 5. oktober til Lübeck for at mødes med et netværk, Cloudsters, der ligner vores. Og vi ser frem til at knytte stærkere kontakter med dem i første omgang,”  sagde Bente Mogensen

Christina Blake blev efterfølgende spurgt af Fehmarnbelt Days, hvad der gør Femern Bælt-regionen så speciel og attraktiv for hende: “Landskabet selvfølgelig,”, svarede hun, “men fra et driftsøkonomisk synspunkt er det den ukonventionelle tilgang til forretningsidéer, der genererer et højt præstationsniveau.”