Stillingen i EU-pausen: uafgjort

Der blev holdt masser af pressekonferencer ved sidste uges EU-budgetforhandlinger. Men der blev ikke indkaldt til en pressekonference, hvor et nyt EU-budget kunne lægges frem. Det var der dog heller ikke mange, der havde forventet.

Efter to dages forhandlinger valgte EU’s regeringsledere fredag at tage en timeout i forhandlingerne om EU’s budget for 2014-2020. Forhandlingerne om det ca. 1.000 mia. euro store budget bliver genoptaget i begyndelsen af 2013, og en foreløbig status for Femern Bælt regionen er, at der er mulighed for både skuffelse og glæde.

EU’s støtte til etableringen af Femern Bælt forbindelsen afhænger i høj grad af, hvor stort et beløb regeringslederne vælger at afsætte til infrastrukturfonden Connecting Europe Facility, CEF (som afløser TEN-T).

EU-Kommissionens har tidligere foreslået et loft på denne budgetpost på 50 mia. euro. Dette beløb var dog justeret markant ned (fra 50 til 36 mia. euro) i det forhandlingsoplæg, som EU-præsident Herman Van Rompuy serverede for regeringslederne som optakt til forhandlingerne i torsdags. Sent torsdag aften efter en dags intense forhandlinger blev beløbet justeret yderligere ned i et nyt oplæg fra Rompuy – til ca. 31 mia. euro.

Nedadgående tendens
Selv om der er tale om markante nedjusteringer, så er der stadig tale om beløb, der ligger væsentligt over, hvad EU i tidligere budgetter har afsat til infrastruktur. Det har dog længe stået klart, at støtte til infrastruktur ville blive øget betydeligt, og set i dette perspektiv, viser de seneste dage en kedelig nedadgående tendens.

“Man har skåret gevaldigt i CEF – næsten en halvering i forhold til Kommissionens tal”, siger EU-parlamentariker Anne E. Jensen (Venstre) til Fehmarnbelt Weekly. Hun vurderer, at det kan få betydning for støtten til Femern Bælt forbindelsen.

Kan påvirke støttesatsen
“Det kan sådan set godt komme til at handle om milliarder. Sidste gang, der blev forhandlet et syvårsbudget, blev Kommissionens forslag beskåret fra 20 mia. euro til 8,5 mia. euro, og det betød, at man reducerede støtteprocentsatsen til de enkelte projekter tilsvarende”, forklarer EU-parlamentarikeren.

I beregningerne for Femern Bælt forbindelsen indgår en forventet EU-støtte på 10%. Med et markant mindre EU-støttebeløb for infrastrukturforbedringer ville der være en risiko for, at støtten til Femern Bælt forbindelsen bliver mindre end forventet.

Thorning afviser delkonklusion
Den danske statsminister, Helle Thornings-Schmidt, ønsker ikke at kommentere betydningen af de foreløbige forhandlinger. På hendes møde med pressen fredag, efter forhandlingerne var sat i pause, blev hun spurgt, om hun kan garantere at projekter som bl.a. Femern Bælt forbindelsen ikke bliver berørt.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt ville ikke konkludere noget på baggrund af de foreløbige forhandlinger.

“Vi har efterhånden haft en del forskellige forslag: Jeg tror ikke det giver nogen mening i de forskellige stadier at gå ind i at diskutere, hvad kommer det her til at betyde på ørebeløb for Danmark”, lød svaret fra statsministeren.

EU-Parlamentet stiller krav
Det er da også for tidligt at konkludere noget endnu. Selv om forhandlingerne torsdag-fredag i sidste uge viste en nedadgående tendens for støtten til infrastrukturinvesteringer, så skal budgettet godkendes af EU-Parlamentet. Og her prioriteres infrastruktur højt.

“Det sidste forslag (fra Rompuy, red.) får ikke et ja”, fastslår Anne E. Jensen. Det er regeringslederne givetvis opmærksomme på, og de beslutter sig næppe for et budget, som de på forhånd ved, EU-Parlamentet vil stemme nej til.

Ud af de riges klub
Hvad angår EU’s strukturfonde, som kommer regionen til gode via forskellige støtteprogrammer, er der i det nye budget indført en ny kategori af regioner, nemlig “mellemindkomstregioner”. Hidtil har EU kun opdelt i henholdsvis fattige og udviklede regioner.

Region Sjælland er som den eneste danske region indplaceret som mellemindkomstregion, og det kan måske vise sig at være en fordel i forhold til den samlede støtteramme og betingelserne for støtte, at Region Sjælland ikke befinder sig i “de riges regioners klub”, hvor man kan formode, at de enkelte projekter har mindre gunstige støttebetingelser.

Men dette er – også – indtil videre blot spekulationer. Det endelige svar kendes først, når regeringslederne har besluttet sig for et budget, og EU-Parlamentet har stemt ja. Indtil da er der plads til både skepsis og optimisme på regionens vegne.

Af Henrik Kragelund