Som et bombenedslag af 8-10 års varighed

En massiv effekt på det lokale og regionale arbejdsmarked

En massiv effekt på det lokale og regionale arbejdsmarked kunne måles under Dover-Calais tunnelbyggeriet

Et byggeri af denne størrelse i et svagt befolket område kan beskrives som et bombenedslag, der varer i 8-10 år. Der kommer et massivt behov for arbejdskraft, en voldsom stigning i antallet af arbejdspladser, priserne på huse, restaurantbesøg, fødevarer og andre fornødenheder stiger kraftigt i en periode, fremgang på alle felter, og så …så klinger det hele meget hurtigt af. Otte- ti år tager det – og så er det forbi. Hvis man vel at mærke ikke forstår at gribe de langsigtede muligheder og udnytte de sideeffekter, et sådant stort byggeri kan have for en egn.

Det indtryk sad man tilbage med efter at have hørt  Bruno Fontalirand fra Pas-de Calais County Council, fortælle om erfaringerne fra Eurotunnelen. Han kommer fra den franske region, som tunnelen fra England til Frankrig lander i.  Det er godt nok 18 år siden, tunnelen under Den engelske Kanal mellem Folkstone og Calais blev bygget, men situationen i dag tegner et meget præcist billede af tiden efter et byggeri af samme kaliber som Femern Bælt forbindelsen: Det er ikke nødvendigvis de lokale områder nær op-og nedkørslerne, der har profiteret mest set på den lange bane – det er snarere de områder, der opfatter sig selv som ”det sted”, hvor tunnel ”lander”, der profiterer af den øgede trafik og den forbedrede infrastruktur.

Opkørslen fra tunnelen kan ligge 100-150 km væk!
Pas-de Calais distriktet har ca. 1.453.000 indbyggere. Byen Lille, der ligger tæt op ad Pas-de-Calais har 1.108.000 indbyggere og betragtes som metropol.  Lille har virkelig fået noget ud af at opfatte sig selv som ”byen, hvor tunnelen lander”. Ikke mindst på grund af højhastighedstoget, som i Lille forbindes med tog til Paris, Køln, Bruxelles, og som derfor har megen trafik. Desuden giver højhastighedstogene mulighed for mange fra fastlandet at komme hurtigt ud til kysten. Det har medført en blomstrende turismebranche, og hver anden bil, der kører i området i dag, kommer fra Belgien, Holland eller Tyskland.

Færge og tunnel

Region Nord Pas-De-Calais med byen Lille som metropol og knudepunkt for højhastighedstog

Færger kan sagtens fortsætte
En tunnel betyder ikke nødvendigvis lukning af færgeruter. Godt nok var flere mindre ruter, der gik på tværs af kanalen lukket efter tunnelens færdiggørelse, men der eksisterer stadig tre ruter i bedste velgående, som betjener lastbilchauffører, som benytter sejtiden som den påbudte hviletid, familier, som hellere vil have en pause ude på dækket end de mange minutter i en mørk tunnel, og forskellige særtransporter og køretøjer, der ikke kan komme med togene, der kører gennem tunellen.

Dygtig lokal arbejdskraft, men..
Under selve byggeriet ønskede de franske lokalpolitikere kraftigt, at den lokale arbejdskraft blev anvendt, og det lykkedes. 83 procent af dem, der arbejdede med byggeriet, var rekrutteret fra  Pas-de Calais County. Men selv om en stor del af folkene blev uddannet og tilegnede sig nye færdigheder, fik de ikke på lang sigt udnyttet dette særlig godt, og efter byggeriet steg arbejdsløsheden dramatisk igen i området. Bruno Fontalirand medbragte sågar et  kun ugegammelt avisudklip, som viste, at Calais i dag har rekordstor arbejdsløshed, nemlig 16,8 procent. Alligevel er det værd at tage med, at Calais-området i dag beskæftiger omkring 2000 mennesker blandt andet med vedligeholdelsen af tunnelen og i virksomheder, der er opstået i kølvandet på tunellen.

Bruno Fontalirand fra Pas-de Calais County Council

Bruno Fontalirand fra Pas-de Calais County Council: Tænk i tide på perioden efter byggeriet.

 

Tænk på tiden efter byggeriet

Det er særligt vigtigt at fokusere på tiden efter byggeriet, hvis man skal få noget ud af at have været hjemsted for aktiviteten. En tunnel giver ikke en mirakeleffekt. Derfor kan det være vigtigt at investere i omgivelserne frem for alene tunnelen. Fremgang kommer ikke af sig selv, når tunnelbisserne er taget hjem. Bly kan ikke laves om til guld.