Socialt ansvar ved tunnelbyggeriet

Der vil blive stillet krav til den sociale ansvarlighed hos de konsortier, som til sin udvælges til at bygge Femern Bælt forbindelsen. Der vil bl.a. være krav omkring lærlinge- og praktikpladser, løn- og arbejdsvilkår samt boligforhold ved byggepladserne. Det blev slået fast på pressemøde 2. oktober hos Femern A/S, da emnet var den forestående prækvalifikation.

Endnu er det dog for tidligt at konkretisere, hvordan konkret disse krav vil være fomuleret, sagde teknisk chef, Steen Lykke. 
“Vi taler løbende med arbejdsmarkedets parter, og vi har planlagt nogle møder, hvor vi beder arbejdsmarkedets parter om at give deres input til os,” sagde Steen Lykke. “Det er klart i projektets interesse, at have nogle krav som sikrer, at vi ikke bliver udsat for social dumpning, ” fastslog han.

Adm. direktør Claus Baunkjær supplerede: “Det her er ikke et politisk diktat. Det følger af en helt generel holdning vi har. Vi føler et samfundsansvar og vil gerne være med til at løfte de forskelige opgaver, der er. Det følger af de ressourcer, vi lægger i miljøundersøgelser og naturundersøgelser og krav til arbejdsvilkår, ” sagde den adm. direktør. Han mener i desuden, at det ikke er “så tosset endda” for selve projektet at stille sociale krav.

Herunder kan du se en videooptagelse med Claus Baunkjær og Steen Lykke fra det omtalte pressemøde 2. oktober 2012.