Prækvalifikation i gang

Fra 2. oktober 2012 og frem til 18. januar 2013 har alle interesserede konsortier til at udarbejde det omfattende materiale, som skal overbevise Femern A/S om, at de er i stand til at løfte en af de fire milliardkontrakter ved byggeriet af Femern Bælt tunnelen. Der er tale om en udvælgelsesproces, hvor kun de allerbedste konsortier kommer igennem nåleøjet. Ikke blot skal konsortierne kunne dokumentere evne og kapacitet, men bl.a. også en historik, som dokumenterer, at konsortiet efterlader positive referencer i sit kølvand langt bagud. Og bygherren skal overbevises over, at konsortiet også i fremtiden vil gøre sig fortjent sig til “Smiley”‘er, som teknisk direktør Steen Lykke udtrykte det.

De to største kontrakter gælder byggeriet af henholdsvis nord- og sydtunnelen. Begge anslås til at have en værdi i omegnen af ti mia. danske kroner. De to øvrige kontrakter gælder dels tunnel-enderne på land og  uddybning af havbunden. 

I foråret 2013 forventer Femern A/S at have foretaget prækvalikationen. Derefter kan udbudsprocessen sættes i gang, og i løbet af 2014 sættes der navn på de fire kontrakter, så det danske folketing kan vedtage en anlægslov for projektet ved årsskiftet 2014/15

På et pressemøde tirsdag 2. oktober gennemgik administrerende direktør Claus Baunkjær og Teknisk direktør Steen Lykke den kommende proces. 

Fehmarnbelt Weekly filmede pressemødet og giver med syv små film læserne mulighed for at opleve de to direktørers meget informative oplæg uden filter.

Læs samt se video om de forskellige emner, der blev behandlet på pressemødet ved at klikke videre på nedenstående links.

 

Generel introduktion til Femern Bælt projektet

Tidsplanen for Femern Bælt byggeriet

Byggeriet af sænketunnellen

Prækvalifikationsprocessen og meningen med den

De fire hovedkontrakter 

Socialt ansvar ved tunnelbyggeriet

Vækstforventninger i relation til tunnelbyggeriet