Nyt statsfængsel på Falster i udbud

Direktoratet for Kriminalforsorgen udbyder nu arbejdet med opførelse af et nyt statsfængsel på Nordfalster, et byggeri i størrelsesordenen 1 mia. kr.
Fængslet får plads til 250 indsatte og kommer til at bestå af 10 bygninger på i alt ca. 35.000 etagekvadratmeter omgivet af en 6 m høj og 1,5 km lang mur.
Byggestart på selve fængselsbyggeriet er medio 2013 med færdiggørelse første halvår af 2015.

Første spadestik
Jordarbejderne på grunden ved Gundslev, hvor statsfængslet placeret tæt på motorvej E47, er i gang, og den formelle markering af byggeriets start – første spadestik – finder sted 10. december, hvor justitsminister Morten Bødskov og borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, graver de første symbolske huller.

Udbydes i flere entrepriser
Byggeriet er opdelt i en række storentrepriser.
Del 1 – jordarbejderne – blev udbudt i juni 2012 og del 2, som omfatter selve fængslet, der udbydes i en række bygningsentrepriser (storentrepriser) bliver påbegyndt med prækvalifikation medio/ultimo januar 2013 og med efterfølgende udbud ca. 1 måned efter. Derudover har Kriminalforsorgen udbudt en sikringsentreprise, og herudover forventes udbud en række mindre arbejder i særlige entrepriser.

Entreprise for opførelse af fængsel
Opførelsen af fængslet omfatter følgende storentrepriser:
C: Råhus – omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv.
D: Installationer – omhandlende VVS, ventilation, elinstallationer, CTS-anlæg, elevatorer mv.
E: Komplettering – omhandlende murer, tømrer, stål, maler lukningsarbejder, tagdækning mv.
F: Solcelleanlæg placeret delvist på tag og delvist på terræn
I: Gartner/terræn – omhandlende jord- og ledningsarbejde, beton og stål i terræn, belægninger, beplantning og inventar i terræn mv.

Sikringsentreprisen
Sikringsentreprisen omfatter følgende hovedelementer: – Mekanisk sikring, omfattende hegn i terræn med tilhørende porte og låger samt pullerter – Sikringsinstallationer, omfattende AIA, ADK, ITV og detektoranlæg i terræn, ABA, ABDL og røgudluftning samt automatiske rumslukningsanlæg og Managementsystem (MS) mv. – Vare, bagage og personscannere – Låse til døre og porte

Totalrådgiverne
I efteråret 2010 blev et konsortium bestående af C.F. Møller og Rambøll udpeget som endelige vindere af en projektkonkurrence om udformningen af fængslet, og der er efterfølgende indgået en kontrakt med disse som totalrådgivere.

Yderligere information
Yderligere information om Statsfængslet på Nordfalster: Kriminalforsorgens hjemmeside – klik her