Nyt erhvervsområde ved motorvejen på Falster

Transportcenteret Cargo Syd på Falster udvides med nyt stort erhvervsområde.

Danmark får et nyt erhvervsområde som nabo til motorvejsnettet.
På et 55 hektar stort areal på Nordfalster ved afkørsel 43 på E47 er Guldborgsund Kommune og Cargo Syd A/S i gang med at udvikle et erhvervsområde, som ventes klar til, at de første virksomheder kan etablere sig fra efteråret 2013.
”Vi oplever stor interesse fra erhvervslivet for at placere sig netop her,” siger direktør Allan Munk, Cargo Syd A/S.

Internationalt knudepunkt
Beliggenheden på Nordfalster, hvor E47 mødes med E55, gør afkørsel 43 til knudepunkt for den skandinaviske trafik til henholdsvis Syd- og Østeuropa.
Knudepunktet får stigende international betydning med den kommende faste forbindelse over Femern Bælt og de forbedrede trafikale forhold på den østlige rute med ny omfartsvej omkring Nykøbing Falster og den planlagte udvidelse af Scandlines færge-kapacitet på ruten Gedser-Rostock.

Cargo Syd i udvikling
Siden 2000 har transportcenteret Cargo Syd udviklet sig på et 25 hektar stort område ved afkørsel 43.
Cargo Syd rummer i dag virksomheder indenfor kontor, service, produktion og lager.
Senest har DONG Energy besluttet at placere administration, lager og værksted for sine vindmølleaktiviteter i Cargo Syd og rykker ind i et nyopført byggeri ved årsskiftet 2012/2013.

Større virksomheder
Det nye erhvervsområde, der placeres i forlængelse af  Cargo Syd, udvikles specielt med sigte på større, pladskrævende virksomheder med behov for tung transport.
”Den interesse og efterspørgsel, vi oplever fra erhvervslivet, kan vi ikke tilfredsstille med de nuværende arealer på Cargo Syd. Derfor er vi glade for nu at have fået den statslige godkendelse af det nye erhvervsområde,” siger Allan Munk.
Han mener, at det nye erhvervsområde bliver interessant ikke mindst set i lyset af udviklingen i Østeuropa.
”Eksempelvis Polen og Ukraine oplever vækstrater, som er langt højere, end vi i øjeblikket ser i den øvrige del af Europa. Ikke mindst dette forhold, men også en forbedret logistik med den kommende Femern Bælt-tunnel gør det nye erhvervsområde interessant for erhvervslivet,” mener Allan Munk.