Nye EU-millioner til Femern Bælt-jernbanelinjen

 

Banestrækningen Ringsted-Rødbyhavn skal udvides til to spor, her model af linjen på Falster. Illustration: Banedanmark

Banedanmark har fået tildelt den højest mulige EU-støtte til jernbaneprojekterne Femern Bælt-jernbanelandanlæg (Ringsted-Rødby) og Vamdrup-Vojens i ansøgningsrunden 2012.
Hvert projekt er tildelt ca. 37 mio. kr. For Ringsted-Rødby kommer støtten oveni en tidligere tildeling på ca. 87 mio. kr.
Transportministeriet har fra Europa-Kommissionen modtaget bekræftelse på støttetildelingen til begge projekters projekteringsfase, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Styrker indre marked
Midlerne kommer fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som har til formål at styrke det indre marked ved at fremme den fri bevægelighed for gods- og persontransporten. Særligt lægges der vægt på at støtte projekter, der skaber mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.

Kortere rejsetider

Transportminister Henrik Dam Kristensen glæder sig over ny EU-støtte til jernbaneudbygningen i Danmark.

Femern Bælt-jernbanelandanlægsprojektet omfatter anlæg af dobbeltspor på strækningen Vordingborg–Rødby, på nær Storstrømsbroen og elektrificering af Ringsted–Rødby.
Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i forbindelse med støttetildelingen:
”Jeg er meget tilfreds med, at Europa-Kommissionen har valgt at støtte projekterne med det højest mulige beløb. Begge projekter binder Skandinavien bedre sammen med resten af Europa, styrker jernbanen og bidrager til en grøn omstilling af transporten.”

Søger yderligere støtte
 ”Projektet Ringsted–Rødby bidrager til at gennemføre udbygningen af de danske landanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Sammen med den nye jernbane mellem København og Ringsted vil det samlet set føre til markant kortere rejsetider mellem København og Hamborg. Med elektrificeringen udgør projektet også et vigtigt bidrag til en endnu mere miljøvenlig jernbanesektor,” siger Henrik Dam Kristensen.
Han oplyser samtidig, at det er tanken at søge om yderligere EU-støtte til jernbaneudbygningen, og at Banedanmark allerede er i gang med at forberede dette arbejde