Ny regering: Mere dansk-tysk samarbejde

“Lad os sammen knytte endnu stærkere bånd mellem Danmark og Slesvig-Holsten”. Sådan sluttede Slesvig-Holstens ministerpræsident, Torsten Albig, en tale i Dansk-Tysk Handelskammer. En tale, der fra start til slut emmede af lyst og vilje til mere samarbejde over grænsen.

Torsten Albig besøgte Dansk-Tysk Handelskammer i København i forbindelse med sit besøg i Danmark fra 10. til 12. oktober 2012. Det var hans første udlandsbesøg, siden delstatsvalget i maj 2012 bragte ham til magten.

Danmark var førstevalg
“Da jeg påbegyndte mit hverv som ministerpræseident for Slesvig-Holsten, var der især én ting, der stod klart for mig: Mit første officielle udlandsbesøg skulle gå til København”, fortalte Albig i sin tale. “Fordi Slesvig-Holstens forhold til Danmark er ganske særligt”.

Slesvig-Holsten er halvt så stor som Danmark. Albig fortalte, at Danmark er delstatens vigtigste politiske og økonomiske partner i Skandinavien og Østersøregionen.

I 2010 kom 14% af delstatens import fra Danmark, og 10% af delstatens eksport gik til Danmark. Målt i penge solgte slesvig-holstenske virksomheder for 13,6 mia. kr til Danmark, mens danske virksomheders eksport til Slesvig-Holsten udgjorde 22 mia. kr.

“Flere end 800 danske virksomheder har etableret sig i Slesvig-Holsten. Det betyder, at flere end en tredjedel af alle danske virksomheder i Tyskland er etableret i Slesvig-Holsten med samlet 14,000 arbejdspladser”, fortalte Albig

Dansk-tysk årti
Ministerpræsidenten understregede, at Slesvig-Holstens nye regering er meget ivrig efter at øge samarbejdet med Danmark. Således kunne han også fortælle, at hans regering har fjernet en omstridt forskelsbehandling af danske skoleelever i Slesvig-Holsten.

“Man kan måske ligefrem sige, at vi står på tærsklen til et dansk-tysk årti. Et årti, hvor vi vil hylde vores fælles historie og samtidig skabe nye forbindelser. Den permanente vej- og togforbindelse mellem Lolland og Femern vil tilføje nye dimensioner til forholdet mellem Danmark Tyskland, som er uden sidestykke i historien”, sagde Torsten Albig.