Nordtysk vilje til turismesatsning

Christoph Andreas Leicht talte entusiastisk om turismemulighederne i Femern Bælt regionen på pressemøde hos Femern A/S.

“En strategisk omlægning af turismen er nødvendig, ikke blot for Slesvig-Holsten, men for hele Femern Bælt-regionen. Dette er af afgørende betydning for langvarig positiv udvikling overalt.”

Sådan siger Christoph Andreas Leicht, formand for Industri- og Handelskammer Lübeck. Og han har også et par bud på, hvordan det skal gøres.

Mere grønt – mere professionelt
Christoph Andreas Leicht er også formand for Industri- og Handelskammer Slesvig-Holstein og har desuden direktørposten samt en anpart i forlystelsesparken Hansa-Park. På et pressemøde hos Femern A/S den 28. august 2012 præsenterede han nogle fremtidsperspektiver for turismen i Slesvig-Holsten og Femern Bælt regionen.

I Slesvig-Holstens “2013-Strategi” er beskrevet en række visioner for fremtiden. En af dem har navnet “Grøn Velkomst” og forener bæredygtig turisme, wellness turisme og “langsom turisme”. Det sidste fokuserer bl.a. på økologi og den enkeltes behov for afslapning.

En anden vision bærer navnet “Pro Turisme” og handler i korte træk om at professionalisere organiseringen af delstatens turismeerhverv og derigennem skabe en mere dynamisk proces omkring samarbejde, udvikling og markedsføring.

Dansk-tysk fællesskab en fordel
Christoph Andreas Leicht slog fast, at han ser den faste forbindelse til Danmark som en fordel for Slesvig-Holstens fremtid.

“Personligt mener jeg, at et samfund, hvis regionale identitet forener både tyske og skandinaviske værdier, kan danne rygraden i vores fremtid”, sagde han.

Set fra et dansk synspunkt er Slesvig-Holsten en interessant turismepartner. Turismen i Slesvig-Holsten genererer ifølge Christoph Andreas Leicht en årlig omsætning på omkring 7,5 milliarder euro og målt på turismeintensitet (antallet af overnatninger pr. 1.000 indbyggere) er delstaten den næstmest turismeintensive delstat i Tyskland. Kun overgået af Mecklenburg-Vorpommern.

FAKTA
Der har i flere år eksisteret turismesmarbejde henover Femern Bælt. Senest fra 2009 til 2012, hvor Ostsee-Holstein-Tourismus og Østdansk Turisme i EU-projektet Destination Fehmarnbelt samarbejdede om fælles udvikling og markedsføring i det østlige Slesvig-Holsten og Region Sjælland. I 2012 startede endnu et samarbejdsprojekt op: “Building Tourism”, som involverer partnere fra Skåne til Hamborg.