Minister: Stigende tysk interesse for Femern Bælt-forbindelsen

”Jeg oplever et markant skifte i den tyske holdning. Det kommer til udtryk som en stigende interesse for Femern Bælt-forbindelsen. Hvor man tidligere talte om svagheder og rejste kritik, er der nu i stedet fokus på mulighederne i den dansk-tyske forbindelse,” siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, Socialdemokraterne til Fehmarnbelt Weekly.

Carsten Hansen deltager i Fehmarnbelt Days og har brugt anledningen til at føre drøftelser med bl.a. tyske politikere.
”På alle niveauer og uanset politisk farve er man optaget af tunnel-projektet,” siger han.

Ministerier arbejder
Carsten Hansen understreger, at også den danske regering vægter Femern Bælt-projektet meget højt.
Han har derfor bl.a. etableret en Femern Bælt-gruppe bestående af fem ministerier, som skal identificere og igangsætte initiativer, som skal give størst muligt udbytte af den faste forbindelse, både under og efter byggeperioden.
”Arbejdsgruppen skal bl.a. finde svar på spørgsmålet: Hvad kan vi sammen gøre for at få det største potentiale ud af den faste forbindelse,” siger Carsten Hansen.

Lokal beskæftigelse
Den danske regering vil i samarbejde med den tyske arbejde for at skabe så mange lokale arbejdspladser som muligt på tunnel-byggeriet.
”Byggeriet af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland skal helst give så mange danske og tyske arbejdspladser som overhovedet muligt. Det er et mål, som den danske regering vil arbejde for at indfri sammen med de tyske kolleger. Derudover skal byggeriet også gerne give et positivt afkast til de mange andre typer af virksomheder på Lolland, Falster, Sydsjælland og i det nordtyske område. Fehmarnbelt Days er starten på et samarbejde, som jeg har store forventninger til,” siger Carsten Hansen.

Uddannelse
”Det er vigtigt, at byggeriet sker på danske løn- og arbejdsvilkår, og at projektet får en gavnlig virkning på ledigheden. Men det er også vigtigt at understrege, at det kan være nødvendigt med uddannelse og opbygning af kompetencer. Her ligger en enorm udfordring for såvel fagbevægelsen som for arbejdsgiverne,” siger Carsten Hansen.

Europæisk dimension
Carsten Hansen peger også på den europæiske dimension i Femern Bælt-projektet.
Forbindelsen vil ikke alene forbinde den østlige del af Danmark med Nordtyskland, men vil også bringe befolkningerne i Nord- og Centraleuropa tættere sammen, og dette understeges af det økonomiske bidrag fra det europæiske TEN-T program.
”Den danske regering er meget tilfreds med dette, såvel af økonomiske som symbolske grunde. Nu har både Bruxelles, Berlin og København bundet sig tæt til ønsket om at realisere drømmen om en fast forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa,” siger Carsten Hansen.