Vidensoverførsel i læringsnetværk

Projektets bærende idé er at udvikle nye samarbejdsformer til øget læring og dialog mellem virksomheder og uddannelsesinstitutiner i Region Sjælland.
Temaer som organisationsudvikling, medarbejder- og lederudvikling der har fokus på arbejdspaldsrelaterede forhold sikrer videndeling mellem lokale netværk og uddannelsesinstitutioner.
Målet er at teste og udvikle metoder der kan bruges på tværs som afsæt for et permanent regionalt netværksprogram.

  • Dato: 01.04.2009 – 31.12.2010
  • Budget: kr 1.882.556
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 934.628
  • Tilskudsmodtager: Den Selvejende Institution Køge Handelsskole og Handelsgymnasium
  • Partnere: CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster, Handelsskolen Sjælland Syd, Roskilde Handelsskole