Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Uddannelse, ungdomsliv og -kultur i sjællandske udkantskommuner

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Uddannelse, ungdomsliv og -kultur i sjællandske udkantskommuner

 

Mange unge har modstand mod praktisk talt alt, der smager af Jobcenter, skole eller uddannelse. Reservationer, der un-derstøttes af, at traditionerne for uddannelse er svag i yderområderne.
Med udgangspunkt i udkantskommunernes udfordringer har projektet til formål at afprøve metoder til rekruttering, motive-ring og fastholdelse af unge.

Projektet tager udgangspunkt i ny forskning om pædagogikken i erhvervsuddannelserne og de unges identitetsudvikling.I projektsamarbejdet afprøves to typer undervisningsforløb, der har fokus på mødet med erhvervsuddannelserne.

Mødet mellem ungdomskultur og erhvervsuddannelseI mødet mellem ungdomskultur og erhvervsuddannelserne afprøves forskellige tiltag der imødekommer den virkelighed, de unge lever i. Konkrete undersøgelser af de unges kompetencer for herigennem, at arbejde med deres motivation for at deltage i undervisningen. Inden for gældende regler afprøves tiltagene som særlige forløb, når de unge er påbegyndt erhvervsuddannelsen. Sårbare unge og livet rundt om skolen.

I projektet inddrages livet uden for skolen i arbejdet med at støtte unge i udsatte positioner således de unge får etableret tilstrækkelig sammenhæng i tilværelsen til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der udvikles nye tiltag for indsats, som ligger uden for den ordinære skolegang, men som adresserer forhold der er hæmmer påbegyndelse og gennemførelse af en uddannelse.

  • Dato: 01.11.2011 – 31.10.2014
  • Budget: kr 5.830.719
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 2.915.360
  • Tilskudsmodtager: CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster
  • Partnere: EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Lolland Kommune, Roskilde Universitet