Turismesamarbejde over bæltet

I projektet ”Tourism Innovation Management Fehmarnbelt” (TIM Fehmarnbelt) skal der etableres en grænseoverskridende regional managementstruktur. Målet er, gennem opbygningen af et partnernetværk, at inspirere turismeaktører til udvikling af forretningsideer og samarbejder for at styrke Femern Bælt-regionen i konkurrencen med andre destinationer. Ved at finde frem til behovene hos turismeerhvervet og turisterne i regionen udbygges deres viden om hinanden, og dermed fremmes samarbejdet i turismen i Femern Bælt-regionen. Derudover udgør projektet et bindeled til metropolregionerne Hamburg og København, således at Femern Bælt-regionens image som rekreativ baghave mellem metropolerne bliver forankret. Danske partnere er Østdansk Turisme, Vordingborg Udviklingsselskab, Business LF, Visit Sydsjælland, Visit Odsherred og RUC.

Tilskud ca. 626.663 Euro

Kontaktperson:
Maike Friede Hens
Østdansk Turisme
31256416