Søer – landskabets juweler

En i Danmark udviklet standardiseret metode til overvågning af stillestående vand skal benyttes og tilpasses med henblik på at øge kendskabet til tilstanden i udvalgte søer i Lübeck.
Samtidig udvikles ved hjælp af computersimulering en strømningsmodel, der skal bidrage til at finde et naturskånende alternativ til de nuværende saneringsmetoder.

I Storstrøms Amt gennemføres på grundlag af forhåndenværende viden en sø-genopretning igennem fjernelse af næringsstoffer. 

Den opnåede viden vil blive stillet til rådighed for eksperter og offentligheden via en internethjemmeside

Hansestadt Lübeck
Bereich Umweltschutz
Moislinger Allee 3
D-23558 Lübeck
fon +49 451 122 3942
email manfred.hellberg@luebeck.de

Storstrøms Amt
Vandmiljøkontoret
Parkvej 37
DK-4800 Nykøbing F.
Fon +45 54844880
Fax +45 54844900
Email vhp@vm.stam.dk

http://www.lake-jewel.net/

Projektperiode: 2000-2006