Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Selvstændighedsuddannelser i Sjællandsregionen

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Selvstændighedsuddannelser i Sjællandsregionen

Selvstændighedsuddannelser i Sjællandsregionen- udvikling og implementering af undervisnings- og aktivitetstilbud indenfor innovation, iværksætteri og selvstændighedskultur på ungdomsuddannelser i Region SjællandMed denne ansøgning søges om midler til at styrke udbredelsen af selvstændighedsuddannelser på en række ungdomsuddannelser i Sjællandsregionen (HHX, HTX, STX, Merkantilt Grundforløb (HG), produktionsskoler og EUD), ved at tilbyde direkte og professionel assistance til partnernes (herefter benævnt deltagere) implementering eller udvikling af initiativer indenfor innovation, iværksætteri og selvstændighedskultur (IIS).

Visionen er at øge innovations- og iværksætterpotentialet i hele regionen og gøre Region Sjælland til Danmarks ledende region indenfor selvstændighedsuddannelser. Projektetmålet er at udbrede undervisnings- og aktivitetstilbud indenfor innovation, iværksætteri og selvstændighed på alle ungdomsuddannelser i regionen.

Dette skal ske ved at etablere en fælles assistancestruktur for IIS-tilbuddene i regionen, der direkte kan fungere som platform og understøtte skolernes eget udviklings- og implementeringsarbejde i et omfang, så hver elev mindst får ét aktivitetstilbud pr. skoleår indenfor ovennævnte emner. Ikke kun som særligt fagspecifikt fag, men ved at selvstændigheds-tankegange og -metoder integreres i nye og eksisterende fag.

Fokus for projektet er dermed at sætte skolerne i stand til at videreudvikle elevernes kundskaber fra grundskoleniveauet, og bidrage aktivt til regeringens målsætning på ungdomsuddannelsesområdet; at alle elever får kendskab til innovative metoder og entreprenørielle kompetencer.
Ved hjælp af skolernes spredning (geografisk og målgruppemæssigt) styrkes regionens samlede iværksætterpotentiale ikke mindst i regionens udkantsområder.

Projektets langsigtede perspektiv er, at der, som en opfølgning på projektet, skabes et selvbærende regionalt kompetencecenter for vækst, iværksætteri og selvstændighedskultur, som kan fungere som en tværgående generator for udvikling i regionen og dens uddannelsessektor.
Projektets IIS-tilbud er indkredset i et 1-årigt brugercentreret forprojekt. Her blev de sjællandske (erhvervs-)skolers udviklings- og implementeringsbehov identificeret, analyseret og omsat til relevante IIS-ydelser og -aktiviteter, byggende på skolernes egne prioriteringer og tests i forprojektet.

  • Dato: 01.08.2010 – 31.07.2013
  • Budget: kr 8.271.149
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 4.125.575
  • Tilskudsmodtager: Handelsskolen Sjælland Syd
  • Partnere: CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster, Den Selvejende Institution Køge Handelsskole og Handelsgymnasium, Erhvervsskolen Nordsjælland, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Fonden for Entreprenørskab, Kalundborgegnens Produktionsskole, Næstved Gymnasium og HF, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske skole, Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse