Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Renrumsvaskeri i Maribo

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Renrumsvaskeri i Maribo

Projektet består i at bygge et renrumsvaskeri med dertilhørende lagerbygning. Helt centralt for projektet er fokus på optimal indretning af delelementerne på vaskeriet og dimensionering i forhold til plads og maskinkapacitet. Formålet hermed er at optimere det meget komplicerede flow, som renrumsartikler følger. Herved skabes en innovativ produktionsenhed, hvor bygning og indretning er nøje tilpasset de processer, som er nødvendige for at skabe en efterfølgende optimal drift. Byggeprojektet vil ske i et tæt samarbejde mellem DFD og en eller flere leverandører og samarbejdspartnere.

Renrummets hovedaktivitet vil ved igangsætning af drift bestå i vask af tekstiler og tilbehør til brug i miljøer med særligt høje kvalitets- og hygiejnekrav som f.eks. laboratorier og medicinalindustrien. Denne proces er i høj grad styret af nøje specificerede krav til mængden af partikler og mikroorganismer i de forskellige renrumsområder/klassificeringer. Udover selve vaskeprocessen omfatter serviceydelsen til kunderne typisk afhentning, pakning, autoklavering og udbringning samt leje og vedligeholdelse af tekstilartiklerne.

Projektet etableres med forventning om en betydelig vækst i markedet samt et potentiale i etableringen af Femern-Bælt forbindelsen. Vask af renrumsartikler er både løn- og energitung produktion. Et vaskeri, der er bygget og indrettet optimalt vil være i stand til at konkurrere med renrumsvaskerier fra regioner i europa med en anden og mere attraktiv omkostningsstruktur.

De umiddelbare effekter af et renrumsvaskeri i Maribo vil være forøget beskæftigelse samt opgaver til underleverandører. Herudover vil der ske betydelig videnoverførsel og videnopbygning til lokale samarbejdspartnere i form af samarbejde om teknologiske og innovative løsninger

  • Dato: 03.01.2011 – 31.01.2013
  • Budget: kr 43.333.967
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 4.333.397
  • Tilskudsmodtager: Kivi-tex A/S