Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Realkompetenceløft til vækst

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Realkompetenceløft til vækst

Den overordnede intention med projektet er at udvikle og afprøve redskaber til realkompetenceafklaring, som igen kan danne afsæt for brugen af nye praksisnære læringsformer som supplement til kendte, formelle uddannelsestilbud.

Et delmål i den forbindelse er også at styrke en motivation for uddannelse blandt ikke-brugere af eksisterende uddannelsestilbud. Derudover er ambitionen også at udvikle både generelle og fagspecifikke uddannelsesforløb, der med udgangspunkt i en realkompetencetilgang har til formål at motivere til videre efteruddannelse, og som har fokus på eksisterende ressourcer hos specielt kortuddannede medarbejdere og ledige udenfor arbejdsmarkedet.

Netop denne sammenhæng mellem en synliggørelse af medarbejdernes kompetencer på den ene side og en afledt stigende interesse for efteruddannelse på den anden side er forskningsmæssigt veldokumenteret Projektets grundidé er baseret på de vigtigste læringspunkter fra socialfondsprojektet “Realkompetencevurdering som del af en systematisk kompetenceudvikling” (mål 3, national pulje), der har udviklet og gennemført et realkompetencevurderingsforløb for ca. 400 primært kortere uddannede ansatte i 5 virksomheder i perioden 2005-2006.

Erfaringerne fra projektet dokumenterer tydeligt, at en afklaring af og bevidsthed om tilegnede realkompetencer skaber både en forståelse for læring udenfor det formelle uddannelsessystem og en øget motivation – og mindre afskrækkelse – for opkvalificering igennem formelle uddannelser; specielt uddannelser der anerkender og tager udgangspunkt i kompetencer tilegnet udenfor det formelle system.
En videre intention med projektet er at igangsætte tilsvarende udviklingsprojekter i to andre regioner og dermed også skabe basis for en inter-regional erfaringsudveksling i og omkring den planlagte metodeudvikling.

Projektet planlægges gennemført i perioden mellem oktober 2007 til februar 2010.

  • Dato: 01.10.2007 – 28.02.2010
  • Budget: kr 5.241.530
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 2.401.791
  • Tilskudsmodtager: CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster
  • Partnere: EUC Nordvestsjælland, EUC Ringsted, EUC Sjælland, Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse, SOSU, SOSU Greve, SOSU Nykøbing F, SOSU Næstved