Produktinnovation

Med produktinnovation for øje skulle der udvikles en metode, som kunne analysere enkelte produkters livscyklus (bestemte levnedsmidler) m.h.p. at mindske belastningen af miljøet.

Der skulle udvikles nyttige metoder og instrumenter til gennemførelse af miljøvenlig produkt- og procesinnovation.

Virksomhederne i regionen skulle motiveres til at udnytte resultaterner heraf.

Technikzentrum Lübeck,
Seelandstraße 3,
D-23569 Lübeck
fon: +49 451 39 09 401
email: tzl@tzl.de
www.tzl.de

Syd Tek
Råhavegård
Maribovej 9
DK-4960 Holeby
fon +45 54 69 16 00
email: syd-tek@syd-tek.dk
www.syd-tek.dk

Projektperiode: 1994-1999