Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
OpenDoor

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

OpenDoor

Med baggrund i Grønt Centers og Roskilde Universitets erfaringer, fra tidligere aktiviteter inden for distribution og forædling af landbrugsprodukter samt forretnings- og konceptudvikling, kan det konstateres, at de landbrugsrelaterede erhverv ikke bliver understøttet optimalt i de eksisterende erhvervsfremmesystemer. Dette bevirker, at potentialer omkring systematisk udvikling og afsætning ikke resulterer i tilstrækkelig vækst i virksomhederne. Med baggrund i disse erfaringer ønskes fremadrettet fokus på disse aktiviteter, hvorfor Grønt Center har etableret et innovationsselskab (GCinnovation aps) for at sikre optimal fokusering på området.

Via projektet ønskes undersøgt mulighederne for kompetenceudvikling i de landbrugsrelaterede erhverv, herunder videndeling med andre aktører inden for andre erhvervsområder både i Region Sjælland og i resten af Danmark og udlandet. Ved at deltage i projektet vil netværksparterne (Region Sjællands erhvervsfremmeaktører) opnå en fælles forståelse for, hvordan man bedst muligt arbejder som konsulent/facilitator i forbindelse med virksomhedsvækst. Ved at dele den viden man besidder og tage det bedste fra alle verdener sikres de deltagende netværksparter nye værktøjer og metoder. Ligesom der efter endt projektgennemførelse vil være skabt et stærkt netværk mellem netværksparterne, der efterfølgende kan danne grundlag for den egentlige virksomhedskontakt. Deltagerne bliver også bevidste om hinandens kompetencer og erfaringsgrund, hvilket gerne skulle resultere i, at virksomhederne efterfølgende får den bedst mulige vejledning og hjælp, da der blandt netværksparterne er en øget bevidsthed om, hvem i netværket der bedst løser de enkelte udfordringer.

I projektgennemførelsen er målgruppen de aktører (netværksparter), der arbejder med specialiseret erhvervsfremme i Region Sjælland. Via samarbejde mellem disse aktører er den endelige målgruppe de virksomheder, der forarbejder råvarer inden for det landbrugsrelaterede erhverv, og som indeholder et potentiale i form af idémodning og videre udvikling med det formål at skabe økonomisk vækst i erhvervet. Projektet vil være afgrænset til at omfatte videndeling og metodeudvikling mellem aktørerne. Uden for projektet er den egentlige virksomhedskontakt.

Projektet fokuserer på at sikre viden netværk og kompetencer til netværksparterne i samspil med virksomhederne (kvalitetssikring). Virksomhederne har viljen, begejstringen og stoltheden over deres produktioner. De mangler dog undertiden viden, der præsenteres i en tilgængelig form, og som der konkret kan implementeres og forankres i virksomhederne. Fx specifik faglig viden til idémodning og produktudvikling koblet med facilitering af forløbene.Projektet vil samle alle erfaringer blandt de nævnte aktører og sikre, at fremtidige udviklingspotentialer bliver gjort klar til, med optimal facilitering via projektets erfaringer og metoder, at kunne fremlægge deres forretnings- eller konceptidéer for fx Væksthus Sjælland, Forskerparken CAT eller andre investorer. Dansk Landbrug vil være en relevant samarbejdspartner i forbindelse med aktiviteter efter endt projekt fx i form af økonomiske beregninger, men disse aktiviteter er uden for nærværende projekt.

Metoderne, der anvendes i projektet, er løbende mødeaktivitet for netværksparterne, hver anden måned. Der aftales faste temaer, som fx, det første møde med virksomheden, idémodning, finansiering, innovative tiltag, forankring og implementering, alt efter hvad netværksdeltagerne vurdere som værende fokusemner. Mellem møderne sikrer projektholder dokumentering af mødeaktiviteterne og perspektivering i forhold til erfaringer andre steder, nationalt og internationalt. Det er et ønske i projektet, at der kan tages udgangspunkt i begreber, der findes i den lærende organisation. Begreberne kobles til aktiviteterne som organisatorisk læring via single-loop læring, double-loop læring og deutero læring i forhold til samarbjedet mellem netvæksparterne.

Udfordringen er, at på trods af, at deltagerne ikke kommer fra samme organisation, vil metoder indenfor den lærende organisation blive evalueret som metode. Ved at bruge tankegangen bag den lærende organisation i forhold til netværksparternes muligheder for at videndele, fokuseres der på følgende parametre i mødeforløbene: Forståelse af helheder og sammenhænge Hvad er vigtigt for den enkelte og hvor er man i forhold til sine mål? Hvilket verdensbillede har den enkelte og hvordan virker det på sammenhængen? Hvordan skabes en fælles vision? Åben dialog uden at være forudindtaget og defensiv.

Såfremt der i projektet kan skabes en videndeling/læring blandt netværksparterne, er det projektets forventning, at der fremadrettet kan skabes øget virksomhedsvækst og nye muligheder for udvikling af koncepter til fælles gavn. Med baggrund i de gennemførte aktiviteter forventes følgende resultater og effekter ved gennemførelsen af projektet. Det forventes at formålet indfries på følgende måder;
God og effektfuld videndeling, videnoverførsel mellem regionens aktører og allerede igangsatte projekter indenfor erhvervsfremme området – herunder større sammenhæng i videnudvekslingen generelt. Læring i forhold til de andre regioner i Danmark. Indhentning af viden og erfaring fra udlandet. Indhentning af viden fra virksomheder, kortlægning af ønsker og behov fra virksomhedernes side.

  • Dato: 01.09.2009 – 31.08.2011
  • Budget: kr 2.990.269
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 1.495.135
  • Tilskudsmodtager: GCinnovation ApS
  • Partnere: Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland, Grønt Center, INNOPLAN ApS, Roskilde Universitet