Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Mobil-læsning

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Mobil-læsning

Projektets formål er at afprøve og dokumentere med hvilken effekt mobiltelefoner vil kunne anvendes til at understøtte læsning hos personer med oplevede læsevanskeligheder og resultere i: Øget mulighed for at fungere på arbejdsmarkedet på lige fod med normalt læsende kollegerstørre tro på, at de kan varetage jobs, der kræver læsning, og dermed mod til at søge sådanne jobsøget forståelse af det danske sprog og dermed hurtigere integration af to-sprogedeøget tilgængelighed til skriftlig information for blinde og svagsynede personer.

Det er væsentligt at bemærke formuleringen oplevede læsevanskeligheder, idet projektets målgruppe er personer, som ikke alle kan få diagnosen ordblind, men alligevel oplever vanskeligheder med læsning og forståelse af skriftlig information.
Der findes i dag softwareløsninger, som gør det muligt at scanne og få oplæst tekst direkte på mobiltelefoner. Derudover kan tekstfiler på mobiltelefonen oplæses med syntetisk tale, ligesom lydfiler af tekststykker kan afspilles.

Gennem anvendelse af mobiltelefoner vil understøttelse af læsning ikke være begrænset til en pc, men kunne sikre en bredere og mere generel anvendelse uafhængigt af den fysiske placering.I projektet vil der blive foretaget en teknisk afprøvning og sammenligning af de eksisterende løsninger til indscanning og oplæsning af tekster på mobiltelefoner med henblik på at afdække de forskellige løsningers styrker og svagheder.

Desuden afvikles et undervisningsforløb, hvor projektdeltagerne undervises i anvendelse af mobil-læsning som ny teknologi (CSU-Slagelse).
Gennem en planlagt og hyppig opfølgning med de enkelte deltagere afdækkes anvendeligheden og effekten af mobil-læsning (alle partnere).

Der gennemføres 3 individuelle interviews med deltagerne med henblik på at sikre brugerinddragelse og dokumentation af effekter (Alexandra Instituttet).
Det forventes at projektet vil medføre øget selvværd, styrket selvopfattelse og større uafhængighed blandt personer med oplevede læsevanskeligheder, og resultere i en opkvalificering af de personer, som i dag oplever, at deres læsevanskeligheder er en barriere for f.eks. at komme i job, i forhold til nuværende jobfunktion eller i forhold til integration.

For blinde og svagsynede forventes projektet at medføre en øget tilgængelighed til skriftlig information.

  • Dato: 01.03.2011 – 31.05.2013
  • Budget: kr 4.970.922
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 2.485.387
  • Tilskudsmodtager: Alexandra Instituttet A/S
  • Partnere: Region Sjælland, Slagelse Kommune, 3F