Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Mix i Match-grupper

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Mix i Match-grupper

Projektets formål er at afprøve effekten af forskellige indsatser i forhold til at få ledige i matchgruppe 3+4 på det ordinære arbejdsmarked med varigt fodfæste, og dermed modvirke passiv forsørgelse for ledige borgere i matchgruppe 3+4 og sikre disse personer en plads på jobtoget.

Projektansøgningen går ud på at se effekterne ved:

  • A. kan ledige i matchgruppe 1+2 trække ledige i matchgruppe 3+4 til bedre fodfæste på arbejdemarkedet og/eller kan ledige i matchgruppe 3+4 med dansk baggrund trække ledige i matchgruppe 3+4 med anden etnisk baggrund end dansk – målt via nærmere definerede effekter – eller mere populært kan de gode trække de mindre gode med sig mod varigt fodfæste på arbejdsmarkedet – eller har resultatet den modsatte effekt, eller ved:
  • B. kan kost og motion indbygget i vejledningsforløb give mere motivation og energi mod bedre jobs og bedre fodfæste på arbejdsmarkedet for personer i matchgruppe 3+4 – målt med samme definerede effekter som ved A, eller ved:
  • C. kan det lade sig gøre i vejledningsforløb at motivere ledige i matchgruppe 1+2 til at søge andre typer jobs, defineret med højere arbejdskrav.

Dermed gives der luft til jobs med lavere arbejdskrav og derigennem at give jobs til matchgruppe 3+4. Og eller kan man motivere ledige i matchgruppe 3+4 til at søge jobs med højere jobkrav for derigennem at give plads for ledige i matchgruppe 3+4 med anden etnisk baggrund end dansk. På baggrund af de tre forsøg – et i hver hovedaktivitetsperiode – er det tanken på baggrund af effekter og evalueringer, at udarbejde og teste et mix af variable inden for ovenstående tre hovedforsøg.

Den generelle effekt – om i opmærksomhed ligger kuren – eller Hawthorn-effekten, vil være gældende i samtlige forsøg.
Denne effekt går ud på, at alene at personer er i forsøg giver de pågældende opmærksomhed og hermed er der resultater i sig selv.
Denne effekt vil ikke påvirke forsøgene hver for sig – men selvfølgelig vil effekten kunne vise sig på alle parametrene. Alle forsøgene sikres sammenlignelighed ved gennemførelse af hovedemnerne indenfor jobsøgning ogvejledning: erkendelsesfasen, afklaringsfasen, motivation, inspiration, se muligheder og målsætningsfasen – og ved hvert forsøg med de tre parametre A-B-C og D (mixet) vil der i afviklingsperioderne blive arbejdet med metoder om længere tid/kortere tid, flere/færre individuelle samtaler, fælles/individuelle vilkår og generelt sammen i grupper eller hver for sig.

Der vil ved alle forsøg blive arbejdet med kombinationer af elementerne: personlig coach, arbejdspraktik, åbent træningsværksted og undervisning. Den overordnede effekt for forsøget er at udvikle en kombination af de valgte parametre, så der kan sammensættes et miks, som for deltagergruppen giver den største effekt på vej mod større afklaring og fremtidigt valg mellem uddannelse og ordinært

  • Dato: 01.09.2008 – 28.02.2011
  • Budget: kr 9.260.889
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 4.491.445
  • Tilskudsmodtager: Vordingborg Kommune
  • Partnere: Genstart ApS, Guldborgsund Kommune