Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Mere værdi og vækst til alle (Odsherred)

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Mere værdi og vækst til alle (Odsherred)

Odsherred Kommune, Ældre og Omsorgs projekt: Mere Vækst og værdi til alle vil gennemføre en 2-årig kompetenceudvikling for en udvalgt gruppe på 160 af Ældre og Omsorgs 650 medarbejdere. Af de 160 er de ca. 140 kortuddannede.

Til projektet knyttes en særskilt implementeringsplan, hvor bl.a 30 af deltagerne gennem 6 dage, uddannes til ambassadører og er med til at forankre projektets resultater i resten af organisationen. Kompetenceudviklingen medvirker til at alle medarbejderne får de kompetencer der er nødvendige på fremtidens arbejdsmarked og understøtter derigennem også Ældre og Omsorgs fremtid.

Projektet har særlig fokus på de kortuddannede. De gøres til strategiske medarbejdere og fremtidssikres på arbejdsmarkedet via nye roller og funktioner. Kompetenceudviklingen giver medarbejdere ca. 14 intensive undervisningsdage, hvor adfærd, vaner og tankebaner skal flyttes væsentligt mod en ny måde at forstå borger/kunde, behov, leverandør og ydelse på og dermed geares til fremtidens udfordringer som medarbejder i et videnbaseret samfund.

Ny adfærd i hverdagen med borgeren er målet, derfor er hverdagen med borgeren omdrejningspunktet.
Kompetenceudviklingen drejer sig bl.a om kundeværdi, læring, fleksibilitet, relationer og handlinger.
Projektvolumen er sat ud fra ønsket effekt, driftsmæssig kapacitet og det kompetencemæssige afsæt.

Projektet vil samtidig udvikle en brugervenlig og differentieret model, der sætter andre kommuners ældresektorer i stand til at gennemføre samme fremtidssikring for dem og deres medarbejdere.

Projektets ide er at udsætte projekttemaet: Afdækning og dækning af kundens uerkendte behov for medarbejderdreven innovation. Projekttemaet sikrer således maksimal fokus på fremtidens udfordringer: At give kunden det, kunden ikke vidste han kunne få. Alle projektaktiviteter vinkles op mod temaet.

Projektet er tilrettelagt, så Ældre og Omsorg, når projektet er slut, har en indlejret udviklingskultur der virker, fordi den er trænet gennem projektet. Det nye ved projektet, er projektets fokus på kundens uerkendte behov og at alle gøres til strategiske medarbejdere. Resultatet er et nyt mind-set hos alle. Projektet spiller fint sammen med Ældre og Omsorgs egen indsats.

For at optimere effekter, sikre bedst mulig kvalitet, opfange innovationsmuligheder gennem projektet og sikre målspecifik erfaringsspredning, har Ældre og Omsorg samlet et netværk af personer med relevante spidskompetencer og vigtige forankringsmuligheder: RUC, CBS, National Center for Kompetenceudvikling, FIUs udviklingsenhed, DI, Odsherred Erhvervsråd og Odsherred Kommune.

  • Dato: 03.12.2009 – 31.08.2012
  • Budget: kr 5.204.613
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 2.602.307
  • Tilskudsmodtager: Odsherred Kommune