Meeting Points

På begge øer skal der parallelt udvikles grænseoverskridende produkter, som skal bringe befolkningen og turister tættere på historien, naturen og kulturen på øerne.

Dette skal fremme den regionale identitet i regionen, fremme øerne som indfaldsvinkel til Femern Bælt-regionen og samtidig styrke de involverede institutioners netværk. Projektet består således af tre handlingsområder om emnerne historie, kunst og kunsthåndværk, samt det regionale køkken og regionale produkter.

Umweltrat Fehmarn,
Bahnhofstraße 5,
D-23769 Burg a.F.
fon:. +49 4371 506 654
email: umweltrat@stadtfehmarn.de
www.stadtfehmarn.de

Team Møn
Storegade 2,
DK-4780 Stege
fon: +45 55 86 04 00
email: at@visitmoen.com
www.visitmoen.com

http://meeting-points.de/