Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Landbruget som energiproducent

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Landbruget som energiproducent

Projektets formål er at bidrage til udvikling af et bæredygtigt og ressourceeffektivt landbrug, der dels kan producere biomasse til energiformål samtidig med at fødevareproduktionen opretholdes og dels kan nedsætte forbruget af fossil energi (både det direkte og det indirekte forbrug).

Det overordnede mål er at bidrage til udviklingen af et netto energiproducerende landbrug.Projektet forventes at levere resultater vedrørende potentialet for biomasseproduktion i typiske østdanske sædskifter og for den gødningsmæssige værdi af det afgassede materiale. Disse resultater vil tilsammen være grundlag for beregning af de driftsøkonomiske aspekter for landbrugets engagement i biomasseproduktionen.

Der bliver udarbejdet driftsøkonomiske kalkuler, som vil illustrere den nødvendige produktionskapacitet sammenholdt med de forventede indtjeningsmuligheder, som tilsammen er en afgørende forudsætning for vurderingen af perspektiverne for landbrugets biomasseproduktion.

Det forventes, at der kan udvikles en eller flere modeller for bæredygtigt og ressourceeffektivt landbrug i Region Sjælland, som anvendt i storskala vil have et dobbelt erhvervspolitisk sigte, nemlig tilvejebringelse af energi til regionens energiproducenter og ikke-fossile næringsstoffer til landbruget.

  • Dato: 01.05.2011 – 31.12.2012
  • Budget: kr 2.499.168
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 1.249.584
  • Tilskudsmodtager: Århus Universitet
  • Partnere: Danmarks Tekniske Universitet, Grønt Center, Roskilde Universitet