Kvalitets- og miljøstyring

Projektets mål er at styrke innovationskraften, de respektive SMV’ers markeds- og konkurrencesituation i regionen inden for områderne industri, landbrug, service og turisme i form af egnet støtte til målgruppen med henblik på etablering og markedsføring af kvalitets- og miljøstyringssystemer, der svarer til normerne.

Technikzentrum Lübeck,
Seelandstraße 3,
D-23569 Lübeck
fon: +49 451 39 09 401
email: tzl@tzl.de
www.tzl.de

Grønt Cener
Maribovej 9
DK-4960 Holeby
fon: +45 54 60 70 00
email: mail@greencenter.dk
www.greencenter.dk

Projektperiode: 1994-1999