Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Købstaden – en moderne by med sjæl. Et helårsturismeprojekt på Sjælland, Møn og Lolland-Falster

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Købstaden – en moderne by med sjæl. Et helårsturismeprojekt på Sjælland, Møn og Lolland-Falster

Innovation er nødvendig, hvis turismen i Region Sjælland skal få andel i den store vækst, der ses i turismen globalt. Det viser alle analyser og vurderinger af dansk turisme. Østdansk Turisme vil i samarbejde med 9 kommuner i udvikle helårsturisme i 18 af regionens byer med tidligere købstadsstatus. Samarbejdspartnere i øvrigt vil være videninstitutioner, turistforeninger og -bureauer, turismevirksomheder og andre virksomheder og institutioner, der leverer produkter, oplevelser og services til turister. Dvs. detailhandel, museer, andre kulturinstitutioner, biblioteker og lign. Disse aktører samles i samarbejdsfora ét i hver deltagende by.

Deltagelse i løbende seminarer og workshops fælles for alle deltagere i projektet sikrer de lokale samarbejdsfora det fælles udgangspunkt, den inspiration og motivation, som er relevant i forhold til innovationsopgaven.

Det lokale samarbejde ydes desuden procesfacilitering ved eksterne konsulenter og Østdansk Turisme. Således skaber projektet rammer for reel innovation i byernes turisme- og oplevelsestilbud. Alle aktiviteter i projektet er åbne for alle interesserede. Det gælder lige fra projektets opstartsmøde og de efterfølgende aktiviteter.

Projektet indeholder:
1/ Videndeling og inspiration til arbejdet for deltagerne.
2/ Idéudvikling af nye, innovative produkter og profiler for hver by.
3/ Gennemførsel af testmarkedsføring og afsætning over for relevante målgrupper og markeder samt effektvurdering heraf – f.eks. kunne projektets analyser vise, at svenskere bosiddende i Skåne i alderen 45-60 med husstandsindkomst over 600.000 kr. o.s.v. var den målgruppe, der havde det største potentiale for købstæderne.

Dette vil da blive efterprøvet i form af testmarkedsføring og effektmålt i form af f.eks. måling af antal respondenter eller kvalitative interviews (metoden for såvel markedsføring som effektmåling vil afhænge af hvilke målgrupper projektets analyser vil pege på). 4/ Metodeudvikling samt analyse, evaluering og formidling af projektets processer og resultater, herunder kortlægning af best practise, så vi bliver klogere på vores styrker og muligheder fremover.

Turismen i Region Sjælland omsætter årligt for 7,2 mia. kroner, men tallet kan blive meget højere. I Region Sjælland som helhed er kapacitetsudnyttelsen i gennemsnit for hoteller og feriecentre på ca. 52%. Der er derfor et stort potentiale i at få skabt oplevelser og turistprodukter, der kan tiltrække turister over hele året. En række aktuelle tendenser viser, at det er realistisk: Generel velstand, hyppigere ferieafholdelse og efterspørgsel efter autentiske o

  • Dato: 01.05.2008 – 30.06.2011
  • Budget: kr 11.862.598
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 5.711.389
  • Tilskudsmodtager: Fonden Østdansk Turisme
  • Partnere: Guldborgsund Kommune, Køge Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, RINGSTED KOMMUNE, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Vordingborg Kommune