Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Klar til Nye Muligheder

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Klar til Nye Muligheder

 

Baggrunden for projektet er de store erhvervsudviklingsmuligheder, som etablering af Femern Bælt forbindelsen byder på for erhvervssektoren, helt konkret ved opgaver under byggeriet, men også ved at benytte dette som en inspirator til en generel teknologisk og forretningsmæssig opgradering. Projektet er siden starten udvidet til også at sigte på mulighederne ved en række andre anlægsprojekter i Østdanmark såsom sygehusbyggerier, fængselsbyggeri samt udvidelser på vej- og banenet. Denne udvidelse indebar en navneændring fra “Klar til Femern Bælt 2012″ til “Klar til Nye Muligheder”.

Formålet med projektet er gennem forberedelse at sikre virksomhederne den optimale udnyttelse af mulighederne, således at der skabes øget beskæftigelse og udvikling, ikke alene under byggeperioden, men også fremover.

Projektets aktiviteter fokuserer på information, kompetenceudvikling, økonomiske udviklingsperspektiver og etablering af virksomhedsnetværk, hvor- information handler om løbende formidling af relevant viden til virksomhederne om forløb og muligheder omkring hele anlægsfasen i Femern Bælt projektet, – kompetenceudvikling handler om tilrettelæggelse og gennemførelse af relevante uddannelsesprogrammer for alle niveauer i virksomhederne med henblik på at forberede disse til en aktiv deltagelse i Femern Bælt projektet samt at virksomhederne gennem et større kendskab til hinanden får mulighed for at etablere samarbejdsflader i form af konsortier, joint ventures eller mere uformelle samarbejdsstrukturer,- økonomiske udviklingsperspektiver handler om at skabe et bæredygtigt fundament for udvikling af fælles erhvervsfremmeinitiativer mellem relevante offentlige og private erhvervsfremmeorganisationer/brancheorganisationer.

Fundamentet vil her være at skabe en fælles forståelse af de udfordringer regionen samlet set står overfor i relation til at skabe vækst gennem etablering af nye strategiske samarbejder, herunder etablering af nye erhvervsklynger på aksen mellem metropolregionerne Hamburg og Øresunds-regionen,- etablering af virksomhedsnetværk handler om at binde virksomhederne sammen, således at man især på langt sigt med udgangspunkt i det samarbejde der bliver i anlægsfasen – og de virksomheder der vil etablere sig i korridoren, bliver en større synergi mellem virksomhederne og på længere sigt skaber grundlag for vidensdeling.

Initiativet tager således sigte på at bygge bro mellem eksisterende virksomheder i regionen men også at tiltrække nye virksomheder til regionen.
Der afholdes seminarer, hvor virksomhederne generelt informeres om kravene ved indgåelse af service- / leverancekontrakter hvad angår jura, økonomi, sprog, ledelse, projektering, faglige kompetencer, certificeringer m.v. samt orienteres om fremtidige forretningsområder. Virksomhedernes konkrete behov for kompetenceudvikling klarlægges ved individuelle konsulentbesøg, hvor der efterfølgende udarbejdes individuelle uddannelsesplaner.
Med baggrund i disse har virksomhederne mulighed for at rekvirere de nødvendige uddannelser / kurser, som vil kunne finansieres under indeværende projekt.

Effekten vil ikke alene være øget beskæftigelse og vækst i regionen i forbindelse med etablering af Femern Bælt forbindelsen, men for mange virksomheder også betyde nye forretnings- og markedsmuligheder både under og efter byggeperioden i kraft af tilførte, nye kompetencer og produkter / ydelser.

  • Dato: 01.01.2010 – 31.12.2012
  • Budget: kr 31.788.500
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 15.894.250
  • Tilskudsmodtager: Fonden Femern Bælt Forum
  • Hjemmeside