Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Klar til ejerskifte – udvikling af ejerskiftemodeller for SMV

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Klar til ejerskifte – udvikling af ejerskiftemodeller for SMV

Håndværksrådet har gennemført et omfattende ejerskifte-Socialfondsprojekt Overskud 2 Innovationsledelse i små og mellemstore virksomheder.

Det er imidlertid konstateret, at det er vanskeligt for sælgerne at få solgt deres virksomheder.
Der er behov for en general bred indsats, med personlig afklaring af virksomhedsejerne, salgsmodning af virksomhederne og klargøring med en økonomisk vinkel, for at undgå at mange virksomheder lukker – hvormed værdifuld viden, kompetence og arbejdspladser går tabt.

At salgsmodne en virksomhed til et ejerskifte, kræver at virksomheden er klar til ejerskifte og virksomheden er godt beskrevet, så en køber og købers rådgivere kan forstå virksomheden.

Projektet indeholder i hovedtræk fire delprojekter:

1. Udvikle nye ejerskifte modeller, via en innovationsworkshop og efterfølgende beskrive disse modeller i et modelkatalog.

2. I mange virksomheder, der står overfor et ejerskifte, er der et øget behov for økonomisk klargøring og personlig afklaring, således at det er muligt for en køber at overtage en eksisterende virksomhed. Finansiering spiller en central rolle i et ejerskifte, da ejerskiftet som regel skal finansieres. For at flere ejerskifter kan gennemføres er det nødvendigt at nytænke de traditionelle ejerskiftemodeller ud fra et finansieringsperspektiv. Indsatsen vil dels være seminarer for sælgerne og dels sparring og konsulentbistand til sælgerne, så de bliver istand til at udarbejde et salgsprospekt.

3. Det er også nødvendigt at få identificeret potentielle købere til virksomhederne. Disse kan være svære at få identificeret, da de normalvis ikke reagerer på de mange generelle iværksættertilbud. De fleste potentielle købere opfatter ikke sig selv som iværksættere og benytter i mindre grad de generelle iværksættertilbud. Der er behov for, at få udviklet og markedsført nogle målrettede tilbud til personer, som overvejer at købe en bestående virksomhed. Indsatsen vil dels være seminarer/kurser for køberne. Hertil kommer sparring i forhold til at identificere potentielle virksomheder til salg, samt konsulentbistand i de indledende forhandlinger med en virksomhed, som står overfor et ejerskifte.

4. Midtvejs i projektet opsamles viden og erfaringer og der vil blive iværksat en spredningsaktivitet. I sidste del af projektet, vil der med henblik på at forankre de nye initiativer og samarbejdskonstellationer gennemføres en omfattende informationskampagne for at skabe større opmærksomhed om ejerskifte og få flere i gang med at planlægge deres ejerskifte.Hvis ikke der bliver udviklet og markedsført nogle nye ejerskiftemodeller og bliver identificeret potentielle købere til virksomhederne, kan det vise sig at blive meget vanskeligt at sælge små og mellemstore virksomheder i de kommende år, hvorfor mange risikerer

  • Dato: 01.09.2009 – 29.02.2012
  • Budget: kr 5.326.000
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 2.638.000
  • Tilskudsmodtager: Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Sjælland
  • Partnere: Håndværksrådet