Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
KLAR – kompetent læring af regionen

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

KLAR – kompetent læring af regionen

Projektet indebærer etableringen af fem kompetencecentre, som knyttes sammen i et regionalt netværk med tilsammen 20 uddannelsesinstitutioner.

Målsætningen er, at disse kompetencecentre – samlet set – skal kunne tilbyde regionens virksomheder en helhedsorienteret ydelse, som ikke tager afsæt i de enkelte uddannelsesinstitutioners begrænsede ressourcer, med derimod i virksomhedens samlede uddannelsesbehov.
Som minimum vil der indgå 25 virksomheder i projektets udviklingsarbejde.
Men den ambitiøse målsætning er, at resultaterne af dette udviklingsarbejde dels skal have en oplevet betydning for alle indgåede virksomhedsaftaler i det sidste projektår – og dels betyde, at der ved projektafslutningen kan registreres en klar vækst i antallet af indgåede virksomhedssamarbejder, sammenholdt med projektstarten.

Konkret opereres der således med at gennemføre mere end 6000 kursusdage i projektperioden, hvor der sker en afprøvning og implementering af de redskaber og metoder, som udvikles med projektet.Som del af dette tværgående samarbejde indebærer projektet også en tværinstitutionel udvikling og opkvalificering af medarbejdere – fra de deltagende uddannelsesinstitutioner – med virksomhedsopsøgende funktioner.

  • Dato: 01.01.2008 – 28.02.2012
  • Budget: kr 32.481.486
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 16.240.743
  • Tilskudsmodtager: Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse
  • Partnere: CEUS, Den Selvejende Institution Køge Handelsskole og Handelsgymnasium, EUC Lolland, EUC Nordvestsjælland, EUC Ringsted, EUC Sjælland, Handelsskolen Sjælland Syd, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, SOSU, SOSU Nykøbing F, SOSU Næstved, Uddannelsescentret i Roskilde, VUC Roskilde Amt, VUC Storstrøm, VUC Storstrøm, VUC Vestsjælland Nord, VUC Vestsjælland Syd