Interregionalt samarbejde mellem to natur- og miljøcentre

Projektet havde til formål at udvikle et samarbejde mellem Stevns Natur Center og Umwelthaus Neustädter Bucht. De opbyggede erfaringer skal gensidigt udnyttes og gøres tilgængelige. Desuden skal de to centres tilbud om natur- og miljøundervisning udvikles for at forøge muligheden for gensidig udveksling af miljøundervisning og -information i INTERREG-regionen.

Inden for projektets rammer er der udarbejdet informationsmateriale om de to centre for at øge kendskabet til deres tilbud. Desuden blev der udgivet en række undervisningsspil samt legemapper til børn.

Ved siden af udveksling og udarbejdelse af undervisnings- og informationsmateriale blev der gennemført informations- og uddannelsesseminarer for pædagoger og andre faggrupper.

Ligeledes blev der fremstillet en såkaldt Østersømappe, der viser billeder og uddannelsesspil i.f.m. levevilkårene i Østersøen, der kan anvendes som undervisningsmateriale.

BUND Umwelthaus Neustädter Bucht
Am Strande 9
D-23730 Neustadt i.H
fon: +49 4561 505 65
email: umwelthaus.neustaedter-bucht@bund.net
www.bund-umwelthaus.de

Stevns Naturcenter
Mandehoved 10,
DK-4660 Store Heddinge
fon: +45 56 50 22 34
email: pee@stevns.dk
www.stevns.dk/snc

Projektperiode: 1994-1999