Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Innovationskompetencer i sundhedsvæsenet

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Innovationskompetencer i sundhedsvæsenet

Projekt Innovationskompetencer i sundhedsvæsenet vil gennemføre en 2-årig udvikling og afprøvning af koncepter til at fremme kompetencer relateret til innovation i sundhedsvæsenet.

Projektet vil med dets udvikling af innovationsuddannelsesaktiviteter for medarbejdere, samt afholdelsen af disse aktiviteter, medvirke til at medarbejderne i sundhedsvæsenet opnår kompetencer og indsigt til at arbejde med innovation.Projektet vil fremme en forståelse af innovation som et middel til at forbedre driften for hele sundhedsvæsenet, og vil dermed kunne understøtte sundhedsvæsenet i dets udfordringer i relation bl.a. den dobbeltdemografiske udfordring.

Projektet har særlig fokus på at fremme medarbejderne som kilder til innovation, og på at udvikle et koncept som kan understøtte tværfaglighed i innovationsarbejdet i sundhedsvæsenet. Herudover skal projektet give medarbejderne indsigt i hvordan deres arbejde med idéudvikling og innovation ske på tværs af de offentlige organisationer og fx videreudvikles af eksterne virksomheder og forretningsudviklingsaktører.

Projektet vil dermed også styrke medarbejdernes indblik i processen fra idé til kommercielle indtægter og vækst i de private virksomheder.
Hvilke specifikke kompetencer som skal indgå i uddannelsesforløbet, derunder fx observation, konkretisering/prototype, facilitering mv. vil blive formuleret i konceptet. Konceptet vil efterfølgende blive afprøvet gennem undervisning af medarbejdere og efterfølgende optimeret.

Den afprøvende del i projektet, vil ske for et udvalg af de godt 13.500 medarbejdere i sundhedsvæsenet i Region Sjælland og vil desuden være åben for kommunal deltagelse.

Endeligt afhængigt af det udarbejdede koncept, forventes det på nuværende tidspunkt at uddannelsesaktiviteterne for hele projektperioden bliver som nedenstående:
120 medarbejdere deltager i uddannelsesaktiviteter i 28 timer, Af gruppen på 120, uddannes 15 medarbejdere i yderligere 37 timer til “innovationsambassadører”,36 medarbejdere vil i forbindelse med deres uddannelse i Lean modtage undervisning i 7,5 time,To interne undervisere deltager parallelt med uddannelsesaktiviteterne.

Sammensætningen af deltagere i uddannelsesaktiviteterne forventes at være en repræsentation af kort-, mellem-, langtuddannede samt projektledere og ledere, som svarer til repræsentationen i den samlede medarbejdergruppe.
Som en del af projektets evaluering, vil mulighederne for hvordan en model for integration af innovation i efter- og videreuddannelser indenfor sundhedsområdet og i fx lederuddannelser i regionen, blive skitseret.

Projektet vil dermed kunne fungere som et pilotprojekt for en større og bredere implementering efterfølgende. Mulighederne for at private virksomheder kan deltage vil blive undersøgt i det foreliggende projekt, og vil indgå i projektets afsluttende anbefalinger.

  • Dato: 01.05.2011 – 30.04.2013
  • Budget: kr 2.799.521
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 1.399.521
  • Tilskudsmodtager: Region Sjælland
  • Partnere: Region Sjælland