Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
GRO – grønne regionale madoplevelser

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

GRO – grønne regionale madoplevelser

Indledningsvis skal det bemærkes, at nærværende projekt har et søster projekt ansøgt under socialfonden.
Da det samlede projekt indeholder både rammeskabende aktiviteter, der ansøges i nærværende regionalfondsansøgning og uddannelsesaktiviteter der ansøges i omtalte søsterprojekt/socialfondsprojekt. Vi er som ansøgere opmærksomme på, at de to projekters gennemførelse betinger gennemførelse af hinanden, da de er tæt forbundne.
I nærværende ansøgning er der alene taget højde for regionalfondsdelen, men i de tilfælde hvor der af forståelsesmæssige hensyn er omtalt uddannelsesdelen, er det nævnt, men fremhævet med kursivProjektet skal skabe en erhvervsmæssig styrkeposition for regionens fødevareerhverv ved, at der sikres generel udvikling af videngrundlaget samt innovationsløft i hele værdikæden.

Projektet skal øge erhvervets innovationsevne og succes heraf. Der skal arbejdes for en øget tilvækst og beskæftigelse i fødevareerhverv. Dette vil ske via både nytænkning, forretningsudvikling og markedsperspektivering.
Med udgangspunkt i sundhed, kvalitet og bæredygtighed som de bærende elementer skabes der et solidt grundlag for, at der kan udvikle sig en af de stærkeste fødevareklynger i Danmark som fremadrettet vil samle viden og øge kompetenceniveauet i alle værdikædens led fra producent over forarbejdning, design, markedsføring og distribution til slutbrugere.Der vil blive fokuseret på 3 indsatsområder:Forretningsudvikling samt synliggørelse af regionale produkter og koncepter med henblik på at øge tilgængeligheden af sunde, velsmagende og bæredygtige regionale fødevarer og måltider for både borgere, institutioner og virksomheder i og udenfor regionen.

Produkt-, service og konceptudvikling via nytænkning af hele værdikæden; Innovation i projektet handler ikke kun om at finde på nye prototyper, produkter eller måltider, men i lige så høj grad nye måder at indkøbe, emballere, håndtere, opbevare, opvarme/nedkøle og præsentere varerne på. De deltagende virksomheder får via projektet en række værktøjer og opgradering af viden, der vil gøre dem i stand til at udvikle og implementere succesfulde innovationer.

Kompetenceudvikling af medarbejdere i hele regionens fødevareerhverv skal sikres via nyudviklede uddannelsestilbud.Fødevareaktørerne skal inddrages aktivt i hele processen for at kvalitetssikre de udviklede metoder, så alle kan se den fælles værdi i udviklings- og vækstmulighederne for nye produkter og prototyper, der både tilgodeser de mange, de få, de kulinariske interesserede turister, det offentlige og cateringbranchen. Sagt med andre ord: Kloge løsninger i nye partnerskaber på kryds og tværs.
Både kompetenceløft blandt medarbejdere bredt, generel vidensopgradering, innovationstiltag i produkt- og teknologiudviklingen og forståelse for iscenesættelse af nyere og sundere fødevareprodukter skal gøre Region Sjælland til et kraftigt vækst- og videncenter, og et eksempel for resten af Danmark.

  • Dato: 01.05.2011 – 31.08.2014
  • Budget: kr 18.965.920
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 9.418.220
  • Tilskudsmodtager: Grønt Center
  • Partnere: Fonden Roskilde Festival, Fonden Østdansk Turisme, Roskilde Universitet, Uddannelsescentret i Roskilde