Grænseoverskridende dansk-tysk videreuddannelsesprojekt for politiet

Målet for projektet er at gennemføre grundlæggende sprogundervisning, erfarings- og videnudveksling om tjenstlige og især samfundsmæssige emner og mekanismer, støttet af teknik og ledsagende materialer, for således at give impulser til et fremtids- og opgaveorienteret grænseoverskridende samarbejde og sikre og udvide det varigt.

Projektets konkrete aktiviteter er således en sproguddannelse med forskellige krav, praktikophold og fagseminarer, bl.a. med emnerne historie, socialpolitik, sammenlignende retssystemer samt udgivelse af en fælles grænsehåndbog.

 

Dansk-Tysk Åbningsseminar

Sprogundervisning

Polizeidirektion Schleswig-Holstein Süd,
Possehlstraße 4,
D-23560 Lübeck,
fon: +49 451 131 2701
email: pd.sued@t-online.de

Politimesteren Nakskov,
Jernbanegade 14,
DK-4930 Maribo,
fon:. +45 54 79 1448
email: nakskov@politi.dk