Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Fremme af innovation i sundhedsvæsenet i Region Sjælland og kommercialisering af idéer

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Fremme af innovation i sundhedsvæsenet i Region Sjælland og kommercialisering af idéer

Sundhedsvæsenet og dets ansatte er, med deres daglige virke, tættest på at kunne identificere både udfordringer og muligheder i sygehusdriften.
Samtidig er netop driften så presset, at det er en stor udfordring også at skulle tænke i udvikling af idéer og arbejde systematisk med innovation.

Med det formål at indfri potentialet for innovation i sundhedsvæsenet, er der behov for at udbrede viden om idéarbejde, innovation og finansieringsmuligheder til sundhedsvæsenets ansatte, stille kompetencer til rådighed og skabe åbne netværk mellem de ansatte i sundhedsvæsenet og mellem sundhedsvæsenet og de private virksomheder.Det foreliggende projekt skal medvirke til at der, med udgangspunkt i sygehusene driftsudfordringer, kan identificeres nye idéer til løsninger og produkter som kan stilles til rådighed for andre aktører, og fx efterfølgende kan kommercialiseres af andre projekter fx gennem offentlig-privat-innovation/samarbejde.

Sundhedsinnovation i Region Sjælland skal udnytte og kombinere den viden som det offentlige har om brugerne og deres behov på den ene side, og på den anden side, virksomhedernes og videninstitutioners indsigt i ny viden, muligheder og markeder.
For at give eksterne virksomheder og aktører en tydelig indgang til at søge samarbejde om sundhedsinnovation, samt for at sikre en koordineret indsats, etableres et center for innovation i sundhedsvæsenet, og i dette oprettes to funktioner (henholdsvis en Innovations- og formidlingsfunktion samt en Projektstøtte- og administrationsfunktion).

Centret placeres på et sygehus, med forpligtigelse til at arbejde for alle sygehusene i regionen inklusive psykiatrien. Den samlede indsats sigter mod at alle aktører på sundhedsområdet kan indgå i samarbejdet, og kommunerne vil blive inviteret ind i samarbejdet.
Projektet skal fx afholde åbne virksomhedsarrangementer på sygehusene. Disse vil kunne initiere møder mellem offentlige og private parter som ikke ellers mødes, og dermed initiere samarbejde. Ved også at kunne rådgive om hvordan der kan skaffes kapital til konkrete projekters realiseringen, kan der uden for dette projekt, efterfølgende søges midler til eksterne og mere konkrete samarbejder.

Projektet forventes derfor at fremme relationer mellem offentlige og private virksomheder, og vil være en væsentlig driver for et stærkere offentlig-privat samarbejde om innovation på sundhedsområdet.

  • Dato: 03.01.2011 – 31.08.2014
  • Budget: kr 13.499.881
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 6.749.882
  • Tilskudsmodtager: Region Sjælland