Forberedende pilotprojekt til en uddannelse som økohåndværker

Mål for projektet er at udarbejde retningslinier for en uddannelsesplan for ledige inden for området økologisk byggeri. Derudover er det målet at udgive en tysk-dansk håndværkerguide med to-sproget fagordsregister.

Samtidig hermed skulle kvalificeringen forbedre de lediges muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Team Møn
Storegade 2,
DK-4780 Stege
fon: +45 55 86 04 00
email: moens.turist@team-moen.dk
www.team-moen.dk

  • Dato:  01.05.1998-01.05.1999