Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Etablering af vækstfabrikker

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Etablering af vækstfabrikker

Konceptet Vækstfabrikkerne er lavet for at understøtte vækstlaget af iværksættere og mindre virksomheder i regionen, for derigennem at sikre, at flere virksomheder overlever og udnytter deres potentiale optimalt.
Vækstfabrikkerne vil således være et markant redskab i forhold til realiseringen af Regionens vækst- og virksomhedspotentiale. Konceptet Vækstfabrikken, er bygget op om en inkubator for vækstiværksættere og virksomheder.

Vækstfabrikken retter sig mod lokale vækstiværksættere og mindre virksomheder med vækstpotentiale, med henblik på at skabe gode vækstfremmende miljøer, der understøtter virksomhedernes potentiale og ambitioner. Vækstfabrikkernes centrale element er et koncept af rådgivning og uddannelse af virksomhederne. Konceptet indbefatter screening af virksomhederne, vækstforløb, uddannelse, netværk og mentoring. Virksomhederne kan som udgangspunkt sidde i Vækstfabrikken i en periode på 11/2 3 år.
Det vil sige at der er et obligatorisk uddannelsesforløb de første 11/2 år, som er fastsat for alle vækstvirksomhederne. Efter de første 11/2 år starter de individuelle mentorforløb, som understøtter vækstvirksomhederne i udslusningen fra Vækstfabrikken, denne periode vil være fleksibel og tilpasset de individuelle mentorforløb, med henblik på at sikre den størst mulige overlevelse efter Vækstfabrikforløbet, dog med en max varighed på 1 1/2 år, så Vækstfabrikforløbet ikke overstiger 3 år i alt. Væksthus Sjællands konsulenter rådgiver virksomhederne i Vækstfabrikkerne som en del af Væksthus Sjællands kerneforretning.

Projektet har til formål, at etablere Vækstfabrikker i alt 9 steder geografisk fordelt over hele region Sjælland. Projektansøgningen bygger på et samarbejde med RUC/RUCinnovation og på baggrund af 9 interessetilkendegivelser fra kommuner og lokale erhvervsråd i Region Sjælland.Projektet har, udover etableringen af vækstfabrikker, også til formål, at udvikle konceptets uddannelsesdel i samarbejde med RUC.

Uddannelse vil være en generel uddannelse og en obligatorisk del af konceptet. Formålet med uddannelsen er at understøtte virksomhedernes kompetencer indenfor udvikling og drift af virksomheder.Vækstfabrikkerne etableres i tæt samarbejde med de lokale erhvervsråd og tager udgangspunkt i de lokale erhvervsmæssige styrker. De lokale erhvervsråds rolle i projektet vil ikke være anderledes end den rolle de udfører i dag.

Vækstfabrikkerne vil blot være et naturligt samlingspunkt og derigennem styrke samarbejdet i erhvervsfremmesystemet. Vækstfabrikkerne kan tematiseres således at de understøtter et erhvervsmæssigt potentiale, en naturligt opstået klynge eller en ønsket klyngedannelse, eksempelvis IT, cleantech, mikrovirksomheder, kunst og kultur etc. Således bliver Vækstfabrikkerne særegne og afspejler deres lokale områders styrker og gejst, med navnet Vækstfabrik og det fælles fokus på vejledning og uddannelse som omdrejningspunkt.

Vækstfabrikkerne vil blive en vigtig brik i forhold til at styrke det naturlige samarbejde mellem virksomhederne, de lokale erhvervsråd og Væksthus Sjælland. Væksthus Sjælland vil ansøge om et erhvervs Phd stipendium til projektet, der skal lave følgeforskning, hvis formål det er at undersøge Vækstfabrikken som koncept og evaluerer effekten.
Resultatet kan potentielt danne basis for en videre opskalering af konceptet til andre regioner i Danmark.

  • Dato: 01.01.2010 – 30.06.2014
  • Budget: kr 29.956.980
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 14.878.177
  • Tilskudsmodtager: Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Sjælland
  • Partnere: Greve Kommune, Holbæk Kommune, Liselund Fontænen A/S, Næstved Kommune