Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Etablering af regionalt Symbiosesekretariat

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Etablering af regionalt Symbiosesekretariat

Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner er gået sammen om at etablere et kommunalt drevet symbiosesekretariat, der skal styrke erhvervsudviklingen og tiltrække arbejdspladser til de 3 kommuner og regionen ved at bygge videre på Kalundborg Symbiosens unikke tilgang til miljømæssig og kommercielt bæredygtig genanvendelse af energi og restfraktioner. Den Industrielle Symbiose i Kalundborg er i dag et netværkssamarbejde mellem en række virksomheder og Kalundborg Kommune, hvor virksomhederne drager kommerciel nytte af hinandens restfraktioner eller sidestrømme, idet restproduktet fra en virksomhed er en ressource for en anden virksomhed i netværket.

Muligheden for at udnytte Symbiosen, og princippet om genbrug af sidestrømme og restfraktioner, som et regionalt vækst- og beskæftigelseslokomotiv er blevet påpeget i en række analyser i de senere år og Symbiosen er – med rette – genstand for megen international opmærksomhed, hvor den er blevet et benchmark og pejlemærke for projekter, der søger at genanvende restfraktioner og sidestrømme i et kredsløb som det er tilfældet i Kalundborg.

Etableringen af 2. generations bioethanolanlægget, Inbicon, i Kalundborg var blandt andet betinget af, at Symbiosen åbner mulighed for at sidestrømme kan modtages og afsættes i forbindelse med produktionen.
Inbicon var også anledningen til, at Kalundborg Kommune i 2008 – med støtte fra Vækstforum Sjælland oprettede Cluster Biofuels Denmark (CBD), som sidenhen har iværksat projekter, hvor forskellige slags biomasse søges forædlet til 2. generations biobrændstoffer – se bilag 2.

Erfaringerne fra CBD´s 2-årige virke som facilitator og fødselshjælper til projekter i tilknytning til Inbicon og Symbiosen har været med til at understrege, at der er betydelige virksomheds-, samfunds- og miljømæssige gevinster ved at skabe de bedst mulige rammevilkår for at: identificere nye restfraktioner og sidestrømme, der fremmer symbiosekonceptets anvendelse regionalt og lokalt udvide symbiosekonceptets geografiske udstrækning ved at gøre det attraktivt for virksomheder fra andre dele af regionen at benytte sig af principper og metoder bag Symbiosensynliggøre Symbiosekonceptet, idet det er selve symbiosetilgangen og de principper den hviler på, der er med til at afføde nye projekter og ikke nødvendigvis tilstedeværelsen af særlige produktionsmiljøer, eller erhvervsklyngerunderstøtte symbiosekonceptet ved at etablere en facilitator- og iværksætterfunktion, der kan identificere nye værdikæder, bære ideer videre, rejse funding og tage initiativer, der inspirer til at virksomheder og andre relevante aktører i regionen selv etablerer symbiose-samarbejder.

På den baggrund er Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommune gået sammen om at etablere et symbiosesekretariat, der skal identificere nye restfraktioner og sidestrømme, udvide symbiosekonceptets geografiske udstrækning, synliggøre symbiosekonceptet potentiale i regionen og fungere som facilitator- og iværksætter med henblik på etablere flere symbioseinspirerede samarbejder til gavn for erhvervsudviklingen og miljøindsatsen i regionen.

En vigtig opgave for symbiosesekretariatet bliver at indgå i sammenhænge, hvor de principper og metoder for recirkulation og genanvendelse, der ligger til grund for Symbiosen, profileres og synliggøres mere målrettet i omverden med henblik på at tiltrække såvel nationale som internationale samarbejdspartnere og kompetencer til regionen.

Målet er at regionen udnytter sin nuværende styrkeposition og udvikler sig til Danmarks førende kompetencecenter inden for genanvendelsen af restfraktioner og symbiotiske platforme med udgangspunkt i konceptet bag den eksisterende Industrielle Symbiose.

  • Dato: 01.12.2010 – 30.11.2014
  • Budget: kr 11.999.467
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 5.999.467
  • Tilskudsmodtager: Kalundborg Kommune
  • Partnere: Holbæk Kommune, Odsherred Kommune