Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Det regionale tolkekorps ¿ udvikling af en ny 1 årig tolkeuddannelse

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Det regionale tolkekorps ¿ udvikling af en ny 1 årig tolkeuddannelse

Region Sjælland mangler uddannede tolke.De mange tilflytterfamilier med anden etnisk baggrund end dansk oplever derfor et kvalitetstab i forhold til, hvad de er vant til fra andre regioner.

Da region Sjælland generelt mangler arbejdskraft for at sikre den fortsatte økonomiske vækst, er det vigtigt, at regionen kan tilbyde et højt offentligt serviceniveau. Sker dette ikke, så flytter arbejdskraften derhen, hvor niveauet er i orden.

Det er projektets antagelse, at manglen på kvalificeret tolkearbejdskraft, herunder støttepersoner, på sigt kan true den fortsatte vækst. Det er vigtigt, at regionSjælland ikke er afhængig af tolke og støttepersoner fra hovedstadsregionen, men er “selvforsynende”med uddannede indenfor nærområdet.

Projektet ønsker derfor at udvikle nye serviceydelser gennem offentlig-privat samarbejde bl.a. inden for sundhedsområdet.
Projektet, der har en varighed på 20 måneder, har til hovedformål at udvikle og beskrive en ny 1 årig tolkeuddannelse med henblik på at etablere en formel offentlig uddannelse.

Afprøvningen af uddannelsen sker med deltagere fra Region Sjælland.
Udviklingsarbejdet/beskrivelsesarbejdet sker på baggrund af en løbende evaluering, hvis resultater løbende integreres i udviklingsarbejdet/beskrivelsesarbejdet.

Den færdige tolkeuddannelse forventes at bestå af en række fagmoduler inden for områder som; det sociale, retskredse og politi og det sygdomsfaglige område.
Det er antagelsen, at der vil indgå virksomhedspraktik i forløbet. Endvidere er det antagelsen, at den færdige uddannelse især appellerer til kvinder fra flygtninge- og indvandrerfamilier med en videregående uddannelse.

Projektet skal derudover udvikle/beskrive tolkebrugerkurser for forskellige målgrupper, herunder sygehuspersonale, praktiserende læger og repræsentanter fra retskredse og politi og det sociale system.
Udviklingsarbejdet og beskrivelsen af en ny offentlig tolkeuddannelse i Danmark sker i et meget tæt samarbejde med tolkebrugerne.

For projektet er det vigtigt, at uddannelsen meget præcist imødekommer de relevante behov. Derfor vil projektet under udviklingsarbejdet løbende afprøve de indhøstede resultater i forhold til målgruppen og tolkebrugerne. Projektet har derfor etableret et stærkt regionalt partnerskab med deltagelse af relevante aktører, således Danske Regioner (som repræsentant for sygehussektoren), to regionale sygehuse (som tolkebrugere), flere regionale kommuner (som tolkebrugere og visiterende myndighed).

Ovennævnte partnere vil blive tilbudt plads i projektets styregruppe og/eller følgegruppe, der følger udviklingsarbejdet meget tæt.

  • Dato: 08.03.2008 – 31.03.2010
  • Budget: kr 5.672.000
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 2.681.889
  • Tilskudsmodtager: HK Privat
  • Partnere: Køge Kommune, Tolkekompagniet Babel