Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Den Ny Læringsplatform

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Den Ny Læringsplatform

7.1. kort resumé af projektetProjekt Den ny læringsplatform vil over en 3-årig periode arbejde målrettet med at styrke uddannelsestilbuddene i Region Sjælland for derigennem at højne det generelle uddannelsesniveau i regionen. Projektet vil samtidig bidrage med at skabe vækst og sammenhæng i de tyndtbefolkede områder.

VUC Storstrøm vil i samarbejde med Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) tilrettelægge og gennemføre en række pilotprojekter som vil afprøve den ny læringsplatform i praksis. Derfor er det en vigtig del af projektet, at uddannelsesinstitutionernes pædagogiske og tekniske personale efteruddannes til at varetage den ny undervisning både under og efter projektets afslutning.

Projektet vil skabe en helt ny læringsplatform, der er fleksibel i forhold til de studerendes geografiske placering og som tager hensyn til den enkeltes ressourcer og faglige kompetencer.
Undervisningen vil kombinere traditionel klasseundervisning, parallelundervisning (hvor to lokaler er koblet sammen virtuelt uanset geografisk placering) og fjernundervisning (undervisning hjemme på de studerendes egne computere).
Ved hjælp af teknologien vil denne nye læringsplatform kunne udbredes til alle afkroge af regionen og derved styrker projektet uddannelsestilbuddet i hele regionens område.I dag foregår langt den meste undervisning på traditionel vis dvs. ved almindelig klasseundervisning i et klasselokale.

Denne undervisningsform har sine fordele, men den indeholder også en række ulemper i forhold til bl.a. fleksibilitet og mobilitet.Verdenen udvikler sig hele tiden, og ny teknologi gør det muligt at tilrettelægge alternative undervisningsformer og metoder, som i højere grad kan tilpasses de udfordringer, regionen står overfor i forhold til motivation og fastholdelse af unge i uddannelse – især i de tyndt befolkede områder.
Samtidig er der stadig større og større fokus på forskellige måder at tilegne sig viden på, og her giver teknologien mulighed for at skabe nye tilrettelæggelsesformer i forhold til forskellige målgruppers læringsstile.

  • Dato: 03.01.2011 – 31.12.2013
  • Budget: kr 24.311.575
  • Tilskud EU’s Socialfond: kr 12.137.015
  • Tilskudsmodtager: VUC Storstrøm
  • Partnere: CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster