Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Dansk-Tysk Kompetencecenter

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Dansk-Tysk Kompetencecenter

Vejen fra skolebænk til arbejdsarbejdsmarked går for en del unges vedkommende forbi en praktikplads. Sådan er det i både Danmark og Tyskland. Men her hører lighederne også op. For nord for grænsen er der stadig flere unge, der går tomhændet ud af kampen om praktikpladser, mens det syd for grænsen er virksomhederne, der sukker efter kvalificerede praktikanter.

Er denne situation ”Det perfekte match”? Så let kan det desværre ikke siges. Der er store forskelle på erhvervsuddannelser i Danmark og Tyskland og hertil kommer sproglige og kulturelle barrierer. Men projektet Dansk-tysk kompetencecenter går frem efter devisen: ”hvor der er en vilje, er der en vej”. Med fokus på tre uddannelser inden for handel, transport og gastronomi/turisme vil projektet udvikle modeller, der sigter mod erhvervsuddannelser, som er anerkendte og kvalificerende i begge lande. Det betyder, at de unge efter endt uddannelse vil opleve, at døren til arbejdsmarkedet står åben både i Danmark og Tyskland.

I modsætning til tidligere tiltag tager projektet helt bevidst IKKE afsæt i spørgsmålet om anerkendelse af forskellige uddannelsesprofiler. Dansk-tysk kompetencecenter vælger i stedet en mere praksisorienteret tilgang ved at skabe fælles uddannelsestilbud med to eksamensbeviser for fuldtidsuddannelser.

Desuden vil projektet arbejde med tilbud til kompetenceudvikling af medarbejderne i regionens erhvervsuddannelsesinstitutioner. Endelig vil erfaringen fra formidling og håndtering af grænseoverskridende mobilitet danne grundlaget for en analyse af de behov, der måtte være inden for f.eks. kulturforståelse, sprog og generelle mobilitetsbarrierer. Resultaterne omsættes i nye uddannelsestiltag, der alle bidrager til at skabe et fælles dansk-tysk arbejdsmarked i programregionen.