Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Cluster Biofuels Denmark – CBD Et Erhvervsklyngeinitiativ for bioraffinering og biofuels

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Cluster Biofuels Denmark – CBD Et Erhvervsklyngeinitiativ for bioraffinering og biofuels

Cluster Biofuels Denmark (CBD) er et klyngeinitiativ indenfor 2 Generations teknologier på bioraffinering (2G). CBD skal således fungere som facilitator, katalysator og ikke mindst inkubator for dannelsen af partnerskaber, der skaber innovation i form af etableringen af nye virksomheder/knopskud og nye produktionsområder (diversificerede) indenfor afledte 2G teknologier i forlængelse af Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg.

Til at begynde med skal CBD være et regionalt teknologicenter, der skal fremme innovation og bygge bro mellem erhvervsliv og forskningsinstitutioner og som succeskriterie skal indsatsen ende op med på nationalt plan at samle kompetencer mhp. at etablerie pilotanlæg til at teste teknologiske løsninger udvundet gennem disse samarbejder.
CBD skal formidle og katalysere adgang til teknologi til løsning af udfordringerne med bioraffinering og udvikling af miljøvenlig bioenenergi samt grøn kemi fra biomasse.

Det er et projekt, der skal bringe danske virksomheder indenfor 2 G bioraffinering i front på internationalt plan. CBD’s vigtigste opgave bliver i samarbejde med centrale aktører at skabe, udvikle og styrke sådanne netværk, der skal sikre fremtidens løsninger inden for bioraffinering.
Der vil samtidig blive fokuseret på at samle kræfterne i Danmark og i udlandet mhp. at gøre CBD til internationalt markeds ledende F&U center med en direkte tilknytning til Inbicon. Det vil samtidig være en målsætning at CBD får opbygget en større F&U pulje med bidrag fra privatsektorinteresser, som kan indgå som medfinansiering til større F&U projekter.
Et andet væsentligt opdrag for et CBD vil være etableringen af relationer til finansielle kilder, der aktivt kan bidrage til at tiltrække både seed- og venturekapital til nyetablerede virksomheder samt knopskydninger i form af nye divisioner fra etablerede industrier (til gavn for SMV dannelsen).

CBD´s succes er i høj grad afhængig af i hvilket omfang det lykkes at skabe en egentlig finansiel platform, herunder tiltrækning af risikovillig kapital for at understøtte innovationen i virksomhederne, der sikrer udviklingen af potentielle projekter og samtidig understøtte disse med nødvendig rådgivning og sekretariatsfunktion herunder at stille bygninger og udviklingsfaciliteter til rådighed m.v.

  • Dato: 01.09.2008 – 31.10.2010
  • Budget: kr 3.982.749
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 1.937.488
  • Tilskudsmodtager: Kalundborg Kommune
  • Partnere: Dong Energy A/S, Inbicon A/S, Roskilde Universitet