Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Center for større regionale satsninger

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Center for større regionale satsninger

For at sikre en markant forbedret udnyttelse af regionale, nationale og internationale finansierings-og innovationsfremmemuligheder, ønskes etableret et center under CAT-fonden og organisatorisk forankret i Forskerparken CAT A/S – et center der over en fireårig periodesom eneste opgave skal skabe og udvikle indsatser der:væsentligt kan øge udnyttelsen af de konkrete muligheder for medfinansiering af innovationsindsatserne som ligger i den brede vifte af nationale og internationale finansieringsinstrumenter, der findes, eller er på vej.

Det vil samtidig være et konkret mål for centeret at dokumentere en markant forstærket ekstern medfinansiering af udviklingsprojekter i Regionen, og generelt en øget tilgang af udviklingsmidler til regionen.

For at sikre den ønskede øgede eksterne medfinansiering- skal centeret medvirke til at tilvejebringe forudsætningerne for, at de muligheder for en øget innovationsindsats, som faktisk findes i regionen, omsættes til konkrete udviklingsaktiviteter, der øger virksomhedernes innovationsaktiviteter, med afsæt i samarbejde med videninstitutioner.

Det er et konkret mål for Centeret at få en væsentlig forøgelse af antallet af regionale virksomheder som samarbejder med forskningsinstitutioner, gerne på niveau med de resultater der er opnået i regioner med tilsvarende forudsætninger, og sikre medfinansiering af disse samarbejder via nationale og internationale udviklingsmidler.

Centerets hovedaktiviteter vil være at:opbygge og løbende ajourføre viden om relevante funding-ressourcer, herunder i relation til EU indgå i tæt samarbejde med det regionale EU-kontor i BruxellesSikre løbende information i en åben proces til virksomheder i Regionen om eksisterende og kommende fundingmulighederGennem offentligt annoncerede workshops og arrangementer stimulere instutioner og virksomheder til at samarbejde indbyrdes og med relevante videninstitutioner om regionale tværgående præ -kompetitive udviklingsprojekter, der øger små -og mellemstore virksomheders forsknings – udviklings-og innovationskapacitet.

Stimulere aktørerne til, at denne kapacitetsopbygning omsættes til samarbejdskonsortier med opgaven at identificere udviklingsprojekter og søge nationale og internationale kilder til (med)finansiering af projekterne. Centret forventes at skabe følgende effekter for regionen:Øge de regionale virksomheders samarbejde med videninstitutioner- Øge de regionale virksomheders deltagelse i nationale udviklingsprogrammer- Øge de regionale virksomheders deltagelse i EU´s rammeprogrammer, ERA-netværk, teknologiplatforme og andre tværnationale programmer- Stimulere til at de regionale virksomheder inddrages i programsatsningerne inden for Øresunds-regionen, samt Fehmern-bæltudviklingsplanerne, herunder at Interregprogrammernes internationale kontaktnet udnyttes til fremme af tværregionale virksomhedssamarbejder.

Centrets aktiviteter gennemføres så der ikke opstår problemer med EUs statsstøtteregler.

Virksomhedernes inddragelse i centrets aktiviteter er knyttet til det tidlige stadie i udviklingsprocessen, altså før der er tale om evt. ansøgninger.

  • Dato: 01.02.2011 – 31.08.2014
  • Budget: kr 15.391.732
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 7.695.866
  • Tilskudsmodtager: Fonden CAT for avanceret teknologi
  • Partnere: Grønt center, Syddansk Universitet, University College Sjælland, Væksthus Sjælland