Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Brintforsyning af mikrokraftvarme forsynede samfund

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Brintforsyning af mikrokraftvarme forsynede samfund

Brintforsyning af mikrokraftvarme forsynede samfund er et projekt, der omfatter Fase 3 i Dansk Mikrokraftvarme udviklings- og demonstrationsprojekt af danske brændselsceller, hvor Fase 1 og Fase 2 er gennemført og afsluttet på Lolland.

Fase 1 bestod af etablering af en test- og demonstrationsfacilitet, der omfattede testning af første generation af danske lavtemperatur brændselsceller, hvor lokalbefolkningen fik kendskab til og fortrolighed med brint teknologi. Fase 2 omfattede brintproduktion, brintdistribution og installation og testning af mikro-kraftvarmeanlæg i 5 private husstande, samt certificering af installationen hermed.Fase 3 skal skabe et egentligt brintsamfund af 35 husstande.

Fremstillingen af brint skal optimeres, varmetab skal formindskes og produktionstiden skal øges for at gøre teknologien til en konkurrencedygtig løsning i fremtidens samspil mellem forskellige produktionsformer i dette projekt især lagring af vindmølleenergi, når der produceres mere end der forbruges.

Hensigten med projektet er at få erfaring med at udnytte overskudsproduktion fra vindmøller til at producere brint, så energien kan lagres og bruges, når elprisen er høj. Den samlede virkningsgrad af brintsystem og brændselscelleanlæg er en nøglefaktor for senere kommerciel udnyttelse.Produktionsfaciliteterne kan vælges ud fra forskellige koncepter, afhængigt af lagertankenes tryksamt selve metoden for fremstilling af brint (der baseres på vedvarende energi eller naturgas).

Produktionssystemet for levering af brint til de 35 husstande vil blive analyseret for at tilstræbe optimal løsning. Projektet vil også analysere og komme med forslag til en optimeret produktion og lagringsteknologi for en opskalering af systemer (f.eks. 200 eller 1.000 husstande). Denne form for forskning og udvikling er et nødvendigt skridt for at kunne videreudvikle brintsystemer og fremme en kommerciel udvikling af brændselscelleanlæg.

Mikrokraftvarmeanlæggene til de 35 husstande lejes fra Dansk Mikrokraftvarme via IRD A/S Svendborg (producenten). Dansk Mikrokraftvarme arbejder med test og udvikling samt afprøvning af selve brintcellerne og varmelagre med tilhørende software. Vor ansøgning dækker ud over brintproduktion også demonstration af denne type anlæg i private hjem. Der skal udvikles standarder og metoder for installation og tilslutning til energi infrastrukturen. Der skal udvikles, oplæres og certificeres tilsyn og service aktiviteter. Der skal ligeledes arbejdes med lokal oplæring og ikke mindst udvikles idéer på borgerkontakten. De sidstnævnte funktioner er også nøglekomponenter i en fremtidig kommerciel udnyttelse.

  • Projektperiode: 01.09.2009 – 31.12.2012
  • Budget: kr 7.999.999
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 3.200.000
  • Tilskudsmodtager: Lolland Kommune
  • Partnere: IRD A/S, Lolland Forsyning, Seas-Nve, Strandmøllen