Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Algeinnovation og Udvikling i Region Sjælland

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/fehmarnbeltprojects.com/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Algeinnovation og Udvikling i Region Sjælland

Projektet har tre hovedaktiviteter:

1. Etablering af et demonstrations- og forsøgsanlæg med algedyrkningsforsøg på Grønt Center
2. Netværksaktiviteter: Identificering af lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere.
3. Informationsaktiviteter.I projektet vil parterne etablere en styregruppe, som fagligt vil vejlede projektet.

Styregruppen vil i samarbejde med Netværksgruppen identificere relevante forskningsopgaver, med fokus på innovation til samfunds- og erhvervsmæssig udnyttelse af alger. Der etableres således et væsentligt forsknings- og udviklingsmiljø i Region Sjælland.

Via det etablerede demonstrations- og forsøgsanlæg vil der blive gennemført følgende dyrkningsforsøg:

1. Biomasseproduktion til energiudnyttelse,
2. Vandrensning,
3. Produktion af højværdi indholdsstoffer,
4. Næringsstof allokering.

Alle dyrkningsforsøgene vil blive vurderet ud fra deres miljømæssige potentiale. Der vil blive dyrket forskellige algearter (mikro og makro alger). Et gennemgående tema vil være, at alle sidestrømmene i algeproduktionen og algeudnyttelsen skal bruges. Når algernes energimæssige potentiale vurderes, fokuseres der samtidig på ekstraktion af højværdi indholdsstoffer.

Samfundsmæssigt vil Lolland Kommune via Community Testing Facility (CTF) bidrage således at algernes energi- og vandrensningspotentiale vil kunne relateres til den infrastruktur, der i dag eksisterer i kommunerne, der gennemføres feks. algedyrkningsforsøg på Søllested renseanlæg. Herved sikres hurtigere integration af nye innovationer.
Triple Helix strukturen vil samtidig markedsføre Region Sjælland som et attraktivt sted at gennemføre forskning- og demonstrationsprojekter samt etablering af relateret erhvervsudvikling. Under netværksaltiviteterne vil der blive etableret et sekretariat for algeinnovationen på Grønt Center. Der udover vil der blive etableret lokale, nationale og internationale netværk. Netværket er meget vigtigt for projektet idet det via disse kontakter er muligt hurtigt at applikere resultater fra projektet både i det lokale erhverv og i den kommunale infrastruktur.

Under Informationsdelen vil der blive etableret et website med et dialogforum, dette sikrer en hurtig og let vidensoverførsel for samfundsmæssig udnyttelse af de genererede resultater fra dyrkningsforsøgene.
Endvidere vil der blive gennemført 2 internationale workshop/konferencer i projektperioden.

  • Dato: 01.08.2010 – 31.07.2013
  • Budget: kr 9.549.994
  • Tilskud EU’s Regionalfond: kr 2.879.994
  • Tilskudsmodtager: Grønt Center
  • Partnere: Aalborg Universitet, Baltic Sea Solutions, Roskilde Universitet