Kriser skaber brobyggeri

Det er faldende konjunkturer, der leverer de afgørende argumenter, når der bygges broer i Danmark. Det skriver Ingeniøren i et historisk tilbageblik over de danske brobyggerier. Således var f.eks. den første Lillebæltsbro i høj grad tiltænkt rollen som jobskaber, da den blev besluttet i 1920’erne.

Broen var i øvrigt noget af en ingeniørmæssig bedrift, idet den blev bygget i et meget vanskeligt lerlag – af samme slags som det fire km. lange lerlag i Femern Bælt, som kommer til at udfordre de kommende tunnelbyggere.

Læs mere