Klart tysk ja til Femern Bælt tunnel

Tydeligere end nogensinde før gør Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig klart, at han står bag den faste forbindelse over Femern Bælt.
”Nu er det et spørgsmål om at gøre dette projekt til en succes,” sagde Torsten Albig til Quickborner Tageblatt onsdag efter samtaler med flere danske ministre i forbindelse med sit tredages besøg i Danmark.
Torsten Albig pegede også på nødvendigheden af at udbygge landanlæggene på den tyske side af Femern Bælt, først og fremmest flaskehalsen over Femernsund, hvor den eksisterende bro kun har en kapacitet på to vej- og ét togspor. Den kommende faste forbindelse får den dobbelte kapacitet.
Torsten Albig appellerede derfor til Forbundsregeringen i Berlin, som han mener har ansvaret for en udbygning, så Tyskland ikke sakker agterud i udbygningen af det europæiske trafiknet.