Investeringer når nye højder

En udvidelse af Metroen i København er ét af de infrastrukturprojekter, der er med til at skabe beskæftigelse.

En opgørelse fra Finansministeriet viser, at de offentlige investeringer i 2012 ventes at nå det højeste niveau i de seneste 30 år.
Der blev brugt omkring 43 mia. kroner på offentlige investeringer sidste år.
Til sammenligning blev der f.eks. brugt 25 mia. kroner i starten af 1990’erne.
Det glæder finansminister Bjarne Corydon, som siger:
”Vi har et meget højt anlægsniveau i dansk økonomi. Alene i 2012 forventes det højeste niveau for offentlige investeringer i 30 år. Det er et resultat af de beslutninger, vi har truffet for at skabe danske arbejdspladser og holde hånden under væksten. ”

Infrastruktur projekter
Ud over de offentlige investeringer skal der i de kommende år gennemføres en række meget store infrastrukturprojekter i bl.a. banenettet, Metro Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen samt markante investeringer på energiområdet og en særlig klimatilpasningsindsats i kommunerne. Inkluderes de nævnte investeringer primært i regi af offentlige virksomheder og selskaber, ventes investeringerne at udgøre ca. 55 mia. kroner i 2012 og stiger yderligere i 2013.

Yderligere information Finansministeriets hjemmeside – Klik her